07 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie. Jednym z punktów posiedzenia jest wybór zadań inwestycyjnych ukończonych w 2018 r. oraz do czerwca 2019 r.

Rada kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.
Komisja przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli uchwalonego przez Radę i obejmującego: nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot i termin kontroli.
Poza planem kontroli Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole tylko na zlecenie Rady.
Kontrolując działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, Komisja Rewizyjna kieruje się kryteriami zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

Przypominamy skład Komisji Rewizyjnej:

Mituła Łukasz – Przewodniczący Komisji
Chodyko Dorota
Latka Małgorzata
Muszyńska Aleksandra – Wiceprzewodnicząca
Paciorek Katarzyna
Panek Artur
Sypień Krzysztof

Mamy nadzieję, że członkowie Komisji Rewizyjnej w pierwszym rzędzie zajmą się prześwietleniem projektu pod nazwą “Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów – etap II” oraz przebudową ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu, gdyż te dwie inwestycje budzą najwięcej emocji w mieszkańcach. Potwierdzają to wpisy na forach internetowych.

(red.)

Dodaj komentarz