Program refundacji in vitro szansą na rodzicielstwo

Program refundacji in vitro szansą na rodzicielstwo

Niektóre pary muszą przebyć trudną drogę, żeby cieszyć się ciążą i narodzinami dziecka. Niepłodność nie jest rzadkością i dotyka około 1,5 miliona par w Polsce. Część z nich potrzebuje specjalistycznego leczenia za pomocą in vitro. Jest to nowoczesna, ale też kosztowna procedura. Dlatego powstał program in vitro finansowany z budżetu państwa, którego głównym celem jest zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego dostępu do zapłodnienia pozaustrojowego. Realizatorami programu są ośrodki medyczne wspomaganego rozrodu. Do nich należy też Klinika Bocian w Szczecinie.

Nowy program in vitro – podstawowe założenia

Ogólnopolski program in vitro ma funkcjonować od 2024 do 2028 roku. Co roku na jego realizację ma trafić 500 mln zł. Program zakłada finansowanie procedur in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi, ale również z dawstwem oocytów, nasienia, jak i zarodków. Refundacji podlegają m.in. kwalifikacja, wizyty u lekarza, badania, zapłodnienie in vitro, transfer i mrożenie zarodków. Program dodatkowo wspiera osoby chore na nowotwory, poprzez finansowanie procedur mrożenia ooctytów i plemników w celu ich zabezpieczenia na przyszłość.

Ile procedur jest finansowanych?

Zakwalifikowana para ma możliwość skorzystania z 6 zindywidualizowanych procedur wspomaganego rozrodu – do 6 cykli z wykorzystaniem zarodków dawców, do 2 cykli in vitro z użyciem komórek jajowych dawczyń i do 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi gametami lub nasieniem dawcy. Z programu mogą też skorzystać pary, które miały już wcześniej, kriokonserwowane i przechowywane zarodki. W ich przypadku będzie finansowany z programu kriotransfer, jeśli również spełnione będą kryteria wieku pacjentów – kobieta do 45 lat, mężczyzna do 55 lat.

Jak wygląda proces kwalifikacji par?

Para, która chce skorzystać z refundacji in vitro, musi przejść proces kwalifikacji u realizatora. Pod uwagę brana jest przyczyna niepłodności i czas wcześniejszego leczenia. Do programu mogą być dopuszczone osoby u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskutecznie leczoną niepłodność w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie się do programu. Kolejnym kryterium jest wiek – u mężczyzn do 55 lat, u kobiet do 42 lat (w przypadku in vitro z własnymi oocytami lub nasieniem dawcy) lub do 45 lat (w przypadku in vitro w dawstwem komórek jajowych lub zarodków). Para musi także pozostawać w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. Osoby korzystające z dawstwa będą także zobligowane do uzyskania opinii od psychologa w sprawie gotowości do rodzicielstwa niegenetycznego.

Gdzie zgłosić się do programu?

Osoby zainteresowane rządowym programem refundacji in vitro mogą zgłaszać się do ośrodków wspomaganej prokreacji, które zostały wybrane na realizatorów poprzez postępowanie konkursowe. Do tych ośrodków należy Klinika Bocian w Szczecinie, zlokalizowana przy Placu Brama Portowa 1. Placówka zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności u kobiet i mężczyzn, także za pomocą in vitro. Realizatorami programu in vitro zostały także ośrodki Kliniki Bocian w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.  Więcej informacji na temat refundacji in vitro, kwalifikacji par można uzyskać kontaktując się z kliniką telefonicznie: +48 91 443 99 33 lub odwiedzając dedykowaną stronę: https://klinikabocian.pl/klinika/dofinansowanie-in-vitro.

Artykuł sponsorowany 

Dodaj komentarz