Nawet 5 tyś subwencji oświatowej na wspracie Twojego Dziecka

Często spotykam się z opinią, iż Państwo Polskie nie partycypuje w kosztach ponoszonych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Znając doskonale przepisy prawa, które jasno określają co i komu należy się w ramach różnego rodzaju donacji, pozwolę się z powyższym stwierdzaniem nie zgodzić.

Sprawą jasną jest, iż potrzeby dziecka niepełnosprawnego są ogromne. Prawdą jest, iż środki z budżetu Państwa mogłyby i powinny być większe na zaspokojenie potrzeb tych dzieci. Prawdą jest, iż do ukończenia przez dziecko 2.5 roku życia maluch może skorzystać z WWRD – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – oraz pakietu ustawy za życiem, a także opiekuńczych usług specjalistycznych gwarantowanych przez ustawodawcę.

Jednak, gdy maluch kończy 2.5 roku, automatycznie każdy rodzic ma prawo złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, za którym idzie szereg nowych, dodatkowych przywilejów pomocy w postaci wszelkiego rodzaju zajęć terapeutycznych, fizjoterapeutycznych czy socjoterapeutycznych.

Kwota subwencji jaką otrzymuje placówka oświatowa do której uczęszcza maluch jest różna. Wysokość grantu podyktowana jest rodzajem oraz stopień niepełnosprawności i wynosi od 1200 do 5.000 złotych na dane dziecko.

W ramach tej sumy placówka oświatowa ma obowiązek, a nie prawo zapewnić dziecku wszelkiego rodzaju zajęcia wspomagające jego rozwój, tak aby rodzic nie musiał ponosić jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Rodzic adwokatem własnego dziecka

Nie dzieje się to jednak z automatu. Należy pamiętać, iż wszelkie przywileje dziecko zyskuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna. Powiem więcej, rodzic / prawny opiekun ma wpływ na ogrom spraw.  Uczestniczy on bowiem, zgodnie z rozporządzeniem,  w tworzeniu tzw. dokumentu IPET, – Indywidualny Programu Edukacyjno – Terapeutyczny, swojego dziecka. W zależności od znajomości przepisów prawa oświatowego oraz postawy rodzica, tak naprawdę, zależy czy dziecko w ramach subwencji zostanie zabezpieczone we wszystkie formy terapeutyczne których aktualnie potrzebuje.

Z ogromnym smutkiem przyznać muszę, iż nie każda placówka informuje rodzica o jego prawach, nie każda wychodzi naprzeciw potrzebom dziecka, żerując z pełną premedytacją na niewiedzy rodzica w zakresie znajomości przepisów. Niemniej jednak to od nas dorosłych zależy los naszych dzieci. Dlatego warto zdobywać wiedzę oraz mówiąc kolokwialnie „ rozpychać się szeroko łokciami” gdyż nikt nie pochyli się nad naszą pociechą jeśli my tego nie zrobimy !

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz