Profrekwencyjna akcja – to może się opłacić !

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

To profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. O akcji poinformowała, minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP podkreślił:
– Z dumą mogę ogłosić dziś z Panią Minister ten wielki program, który łączy element wsparcia tych, którzy na co dzień nas ratują ale też element demokracji.
Do każdego powiatu trafi mln zł – do tej gminy, która będzie miała największą frekwencję wyborczą!

Ponad 300 mln zł trafi do OSP, żeby ich remizy stały się jeszcze bardziej nowoczesne bo samochody już są. Sprzętu jest bardzo dużo ale cały czas musimy pamiętać, że w tych remizach przebywają ludzie i muszą pełnić służbę w jak najlepszych warunkach.

-Remizy ochotniczych straży pożarnych (OSP) to centrum aktywności społecznej w gminach. To miejsce spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów czy strażaków. W ostatnich latach doposażyliśmy OSP w całej Polsce w ponad 3700 wozów ratowniczo – gaśniczych i niezbędny sprzęt. Teraz priorytetem jest unowocześnienie strażnic. Tak, aby w każdym zakątku Polski rozwijać takie lokalne miejsca obywatelskiej aktywności” – podkreśliła minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa.

– Zwracamy się do starostów, wójtów, burmistrzów i radnych z wszystkich opcji politycznych z prośbą o to, aby walczyć o jak najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r. Aby zachęcić do udziału, przygotowaliśmy ogólnopolską akcję profrekwencyjną – dodała minister Anna Moskwa.

Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy. Ponadto, fundusze będzie można wykorzystać na wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne

Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024. Będą realizowane godnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska .

Zdjęcia: KG PSP oraz MKiŚ Źródło informacji – TUTAJ 

( red.)

Dodaj komentarz