Czy centrum zielonych technologii pomoże?

Czy centrum zielonych technologii pomoże? Wałcz chce być ważnym ośrodkiem na mapie Polski.

Konferencja Wałcz Międzyregionalne Centrum Zielonych Technologii to kolejne spotkanie w historii miasta, które przyciągnęło uczestników z całej Polski. Po spotkaniu organizowanym na temat budowy S10 łączącej Wałcz ze Szczecinem, Bydgoszczą czy Warszawą kilka lat temu teraz tematem dyskusji była zielona energia w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Do Wałcza przyjechali przedstawiciele firm i samorządów oraz agencji rządowych z Lublina, Poznania, Gniezna, Gdańska, Szczecina czy Piły. Celem spotkania była dyskusja wokół wizji utworzenia Międzyregionalnego Centrum Rozwoju Zielonych Technologii w Wałczu. Liczba uczestników może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu tematami: wodoru, fotowoltaiki czy zielonego transportu.  Znaleźliśmy się w czasach transformacji energetycznej związanej z koniecznością rezygnacji z węgla, a także pogłębionej dywersyfikacji źródeł, kierunków i dostaw energii. Wymiana doświadczeń, oraz realne działania stanowią kluczowy element naszego bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości.

– Wałcz w sposób naturalny jest miastem zielonym położonym pomiędzy lasami i jeziorami. Od kilku lat krok po kroku prowadzimy działania w kierunku miasta zeroemisyjnego. Pierwsze były autobusy o wysokiej normie emisji, a obecnie przygotowujemy przetarg na kolejnych 8 tym razem elektrycznych autobusów. Zmieniamy system ogrzewania miasta, podłączamy mieszkańców do ciepła z sieci ograniczając liczbę punktów kominów w domach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pozyskaliśmy kwotę ok 1.5 mln zł, które trafiły do naszych mieszkańców na termomodernizację budynków oraz zmianę systemu ogrzewania poprzez likwidację tzw. „kopciuchów”. Nasze jednostki takie jak zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji czy Zakład Komunikacji Miejskiej również w zielonej energii upatrują szanse nie tylko na obniżenie kosztów, ale również na ekologiczny rozwój. Prowadzimy również liczne działania edukacyjne, ponieważ w naszej ocenie tylko eko edukacja od najmłodszych lat to jedyna droga do zbudowania świadomego społeczeństwa w przyszłości  – mówił Maciej Żebrowski, burmistrz Wałcza.

Konferencja w Wałczu ma być odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez samorządy w Polsce. – Potrzebne są technologie, kadry naukowe i technicy oraz nowoczesne firmy. To wszystko może dziać się w Wałczu poprzez fundusze europejskie. Pomorze Zachodnie jest liderem produkcji zielonej energii, ale tu też działają firmy pracujące w branży OZE i offshore – mówił do zebranych Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska przekazała organizatorom konferencji list, w którym zaznaczyła, że nowe technologie są niezbędne dla ochrony środowiska w dobie wyzwań przed którymi jest ludzkość.

Robert Michalski, ekspert ds. funduszy europejskich z dużym doświadczeniem w samorządzie, mówił o możliwościach finansowania inwestycji zielonych dla miast i przedsiębiorców.

Interesujących wniosków dostarczyli uczestnicy debaty na temat zarządzania energią. Prezesi miejskich spółek w Wałczu podnosili potrzebę dofinansowania przedsiębiorstw komunalnych w małych i średnich miastach. – Pieniądze są potrzebne na drodze do transformacji energetycznej miast, dla zdrowia mieszkańców, by tworzyć przyjazny klimat dla przyszłych pokoleń – mówił Adam Biernacki, zastępca burmistrza Miasta Wałcza. Łukasz Janczak z portalu rezerwacji noclegów Stayget,com przekonywał, że według badań klienci wolą wybierać miasta zielone lub dopłacić do pobytu w takim miejscu by wpływać na ochronę środowiska.

Mikołaj Kołodziejczak z Polskiej Grupy Wodorowej w Gnieźnie i jednocześnie członek Wielkopolskiej Izby Gospodarczej zwrócił uwagę na potrzebę budowania polskich technologii. Wałcz tworząc centrum technologii zielonych dla miast wpisuje się w kierunek wspierania polskiego przemysłu biogazowni, fotowoltaiki i wodoru. To były ważne informacje dla uczniów z: Rolniczego Centrum Kształcenia i I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu, którzy licznie wzięli udział w konferencji. – To niesamowite ile polskich technologii jest dostępnych dla środowiska – mówili uczniowie kierunku OZE w Wałczu.  – Postępujący rozwój technologii wymaga nowych specjalistów. Wsparcie przez instytucje dotujące polskich firm wdrażających nowe rozwiązania dla ochrony środowiska i zbliżającej się ery zielonej energii pozwoli na rozwój gospodarczy kraju. Mamy dobre projekty w Polsce, są firmy gotowe produkować technologie dla zielonej energetyki. Potrzebne jest wsparcie i decyzyjność instytucji odpowiadających za wzrost gospodarczy – mówi Łukasz Szeląg, ekspert do spraw komunikacji biznesowej.

Kamil Sobkiewicz z Fundacji „Na prąd” z Gdańska przedstawił możliwości rozwoju elektromobilności wzdłuż projektowanej drogi s10 ze Szczecina przez Wałcz do Warszawy. – Wałcz jest na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych. Tu trzeba zaplanować stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych i zasilanych wodorem – mówił ekspert ds. elektromobilności.

Konferencja na temat utworzenia Międzyregionalnego Centrum Zielonych Technologii w Wałczu toczyła się wokół finansów na inwestycje ekologiczne. Budżet gminy bez podatków nie ma możliwości działania, a je dają m.in. przedsiębiorstwa. Bartosz Świtała z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zwrócił uwagę w czasie debaty na coraz częstsze wymogi inwestorów w dostępie do zielonej energii oraz opinii na temat miast w zakresie działań proekologicznych.

– Pieniądze są – mówi Bartosz Hanas z Banku Gospodarstwa Krajowego SA. – Potrzebne są dobre projekty i nasz bank w tych procesach będzie wspierał samorządy. Mamy gotowe produkty finansowe dla samorządów, ale też możemy ustalać szczegółowe działania – przekonywał przedstawiciel BGK, partner konferencji w Wałczu. Marcin Hołub, prezes MPROWER w Szczecinie, przekonywał, że nowe technologie to szanse na ożywienie miast położonych dalej od dużych aglomeracji. – Nasza wizja to zmiany zasilania na wodorowe istniejących pojazdów, produkcja nowych pojazdów. A do tego są potrzebni pracownicy dobrze przygotowani. Takim miejscem do centrum serwisu może być Wałcz – mówił Marcin Hołub. Efektem spotkania w Wałczu będą testy łodzi zasilanych wodorem w Wałczu produkowanych w Szczecinie.

Uczestnicy konferencji podpisali porozumienie dla utworzenia Międzyregionalnego Centrum Nowych Technologii w Wałczu. To kolejne porozumienie na Pomorzu Zachodnim dla wspierania zielonej energii. W Kołobrzegu w ubiegłym roku przedsiębiorcy, samorządowcy i organizacje pozarządowe podpisały list w sprawie współpracy na rzecz offshore i oze.

Partnerami strategicznymi konferencji byli: Miasto Wałcz, Polska Grupa Wodorowa, Klaster Metalowy „Metalika”, Bank Gospodarstwa Krajowego, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości w Radomiu, Gryficki Klaster Energii. Wydarzenie wspierała Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Kołobrzeska Izba Gospodarcza i Wielkopolska Izba Gospodarcza a także Krajowa Izba Klastrów Energii.

Na zdjęciach:

Sygnatariusze listu na rzecz powołania Międzyregioanlnego Centrum Zielonych Technologii w Wałczu po uroczystym podpisaniu.

Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, mówił o wsparciu funduszy unijnych dla „zielonych” miast.

Maciej Żebrowski, burmistrz Wałcza, opowiadał w czasie konferencji o działaniach podejmowanych przez miasto na rzecz ochrony środowiska i tworzenia dobrych warunków do życia dla mieszkańców oraz biznesu.

Czy musimy wyłączać oświetlenie uliczne ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz