Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów podaje do wiadomości:

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), w związku z § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 4612) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie.

§ 2. Dzień wyborów wyznacza się na 27 stycznia 2023 r.

§ 3. Kalendarz wyborczy określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – kliknij link dowiedz się więcej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Młodzieżowa Rada Miejska – Reaktywacja

(red.)

Dodaj komentarz