20.09.2021 r. Radny Krzysztof Sypień podczas posiedzenia Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co powodowało Burmistrzem, że pomimo posiadania 2 000 000 złotych z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, nie podjął działań zmierzających do tego, żeby zabezpieczyć stan estetyczny i sanitarny na odpowiednim poziomie, na ulicach Gminy Goleniów.

Niestety mimo upływu ponad dwóch miesięcy Radny odpowiedzi nie dostał.

(red.)

Dodaj komentarz