Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o uporczywe nękanie sąsiadów oraz kierowanie wobec nich gróźb karalnych, tj. o czyn z art. 190a w zb. z art. 190§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono uporczywe nękanie sąsiadów oraz kierowanie wobec nich gróźb karalnych.

W toku postępowania ustalono, iż podejrzany znajdując się w stanie nietrzeźwości, wielokrotnie zaczepiał swoich sąsiadów na klatce schodowej, wypowiadając pod ich adresem groźby pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała, czym wzbudził uzasadnioną obawę ich spełnienia. Nadto kierował pod ich adresem słowa i gesty powszechnie uznawane za wulgarne i obelżywe oraz uniemożliwiał spokojne zamieszkiwanie poprzez uderzanie w drzwi ich mieszkania, naruszając tym samym ich prywatność i wzbudzając poczucie zagrożenia.

W toku postępowania podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Nadto wobec sprawcy prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe.

Podejrzany (lat 48 )  nie przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas  karany sądownie.

Aktualnie za zarzucane podejrzanemu przestępstwo, na podstawie art. 190a§1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

foto:Jose Antonio Gallego Vázquez z Unsplash
 

Poprzedni wpis

Straszył nożem, stanie przed sądem

 

 

Dodaj komentarz