Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zgodnie z obowiązującą literą prawa, Komisja musiała wypracować i zarekomendować Radzie Miejskiej w Goleniowie swoje stanowisko dotyczące udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Goleniów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna – skład:

  1. Mituła Łukasz – Przewodniczący Komisji
  2. Chodyko Dorota
  3. Latka Małgorzata
  4. Muszyńska Aleksandra – Wiceprzewodnicząca Komisji
  5. Ogórska Anna
  6. Panek Artur
  7. Sypień Krzysztof
  8. Zaczkiewicz Bogdan

Dwa pierwsze głosowania były patowe, co oznacza brak jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Z uwagi na sytuację, Przewodniczący Komisji – Pani Radny Łukasz Mituła, poprosił o opinię Radcę Prawnego. Podczas połączenia telefonicznego pan mecenas wyjaśnił, że w jego ocenie, po analizie przepisów oraz dostępnego orzecznictwa, przepisy nie przewidują sytuacji, kiedy Komisja Rewizyjna nie rekomenduje dla Rady Miejskiej stanowiska, co do udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Dodał, że orzecznictwo wskazuje, że nic nie zwalnia Komisji Rewizyjnej z obowiązku zrobienia rekomendacji. Jeżeli uchwała
w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium nie uzyska większości, poddaje się pod głosowanie uchwałę o treści przeciwnej, czyli w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że oba głosowania się odbyły i żaden wniosek nie uzyskał akceptacji komisji.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że jeżeli na tym skończą się obrady Komisji Rewizyjnej i nie wypracuje ona stanowiska, to uniemożliwia podjęcie Radzie Miejskiej decyzji w zakresie absolutorium. Dodał, że orzecznictwo mówi wyraźnie, że Rada Miejska nie ma prawa podjąć decyzji i uchwały w sprawie absolutorium bez wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący komisji powiedział, że komisja opracuje wniosek o treści takiej, że komisja nie wypracowała jednoznacznej opinii.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że przepis mówi wyraźnie, że Komisja Rewizyjna wraz z decyzją o wykonanie budżetu musi wystąpić do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Przewodniczący komisji powiedział, że Komisja Rewizyjna wystąpi z takim wnioskiem, ale bez wskazania, czy udzielić, czy nie udzielić absolutorium.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że bez wniosku komisji Rada Miejska nie będzie mogła głosować na temat absolutorium. Dodał, że ustawa nie przewiduje sytuacji takiej, jak wskazuje Przewodniczący.

Przewodniczący komisji zapytał, co komisja ma w takiej sytuacji zrobić w związku
z tym, co twierdzi mecenas?

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że należy to do decyzji członków komisji, czy będą pracować nad tym tematem dalej i będą próbowali się nawzajem przekonać, czy też nie. W sytuacji, kiedy nie, ocena będzie taka, że zarówno komisja jak i Rada Miejska naruszają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, gdyż ta nie przewiduje nie podejmowania takich uchwał. Oceniane jest to później przez organy nadzoru nad samorządem terytorialnym. Jeżeli ma to charakter jednorazowy, że
w tym roku komisja nie wskaże we wniosku swojej opinii, a Rada Miejska nie podejmie uchwały w tym przedmiocie, Wojewoda może podjąć czynności związane z nadzorem. Traktowane jest to jako naruszenie prawa przez organy gminne.

Przewodniczący komisji wyraził wątpliwości, co do opinii prawnej, gdyż Komisja Rewizyjna wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem, ale bez wskazania kierunku.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że ustawa wskazuje jednoznacznie, że Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Miejskiej z wnioskiem albo o udzielenie albo o nieudzielenie absolutorium.

Radny Krzysztof Sypień zapytał, czy Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o „udzielenie/nieudzielenie absolutorium burmistrzowi” przy jednoczesnym wskazaniu braku rekomendacji jako komisja w związku z uzyskaniem sytuacji patowej w głosowaniu?

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że w jego ocenie przepisy wymagają jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Radna Aleksandra Muszyńska zapytała, czy jeżeli komisja jednak byłaby za nieudzieleniem burmistrzowi absolutorium, to czy musi wskazać we wniosku uzasadnienie takiej decyzji?

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że nie ma obowiązku uzasadniania rekomendacji Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Wniosek ten będzie podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Może wówczas nastąpić sytuacja taka, że komisja wystawi opinię negatywną, a RIO ją zakwestionuje.

Po zasięgnięciu opinii prawnej Przewodniczący komisji zarządził 10-minutową przerwę. Po przerwie ponownie poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2021 rok (zał. nr 3 do protokołu), a tym samym zarekomendowanie Radzie Miejskiej wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Goleniów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Radca prawny Pan Jakub Cieślicki powiedział, że w jego ocenie, po analizie przepisów oraz dostępnego orzecznictwa, przepisy nie przewidują sytuacji, kiedy Komisja Rewizyjna nie rekomenduje dla Rady Miejskiej stanowiska, co do udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Dodał, że orzecznictwo wskazuje, że nic nie zwalnia Komisji Rewizyjnej z obowiązku zrobienia rekomendacji. Jeżeli uchwała w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium nie uzyska większości, poddaje się pod głosowanie uchwałę o treści przeciwnej, czyli w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że oba głosowania się odbyły i żaden wniosek nie uzyskał akceptacji komisji.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że jeżeli na tym skończą się obrady Komisji Rewizyjnej i nie wypracuje ona stanowiska, to uniemożliwia podjęcie Radzie Miejskiej decyzji w zakresie absolutorium. Dodał, że orzecznictwo mówi wyraźnie, że Rada Miejska nie ma prawa podjąć decyzji i uchwały w sprawie absolutorium bez wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący komisji powiedział, że komisja opracuje wniosek o treści takiej, że komisja nie wypracowała jednoznacznej opinii.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że przepis mówi wyraźnie, że Komisja Rewizyjna wraz z decyzją o wykonanie budżetu musi wystąpić do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Przewodniczący komisji powiedział, że Komisja Rewizyjna wystąpi z takim wnioskiem, ale bez wskazania, czy udzielić, czy nie udzielić absolutorium.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że bez wniosku komisji Rada Miejska nie będzie mogła głosować na temat absolutorium. Dodał, że ustawa nie przewiduje sytuacji takiej, jak wskazuje Przewodniczący.

Przewodniczący komisji zapytał, co komisja ma w takiej sytuacji zrobić w związku z tym, co twierdzi mecenas?

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że należy to do decyzji członków komisji, czy będą pracować nad tym tematem dalej i będą próbowali się nawzajem przekonać, czy też nie. W sytuacji, kiedy nie, ocena będzie taka, że zarówno komisja jak i Rada Miejska naruszają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, gdyż ta nie przewiduje nie podejmowania takich uchwał. Oceniane jest to później przez organy nadzoru nad samorządem terytorialnym. Jeżeli ma to charakter jednorazowy, że w tym roku komisja nie wskaże we wniosku swojej opinii, a Rada Miejska nie podejmie uchwały w tym przedmiocie, Wojewoda może podjąć czynności związane z nadzorem. Traktowane jest to jako naruszenie prawa przez organy gminne.

Przewodniczący komisji wyraził wątpliwości, co do opinii prawnej, gdyż Komisja Rewizyjna wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem, ale bez wskazania kierunku.

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że ustawa wskazuje jednoznacznie, że Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Miejskiej z wnioskiem albo o udzielenie albo o nieudzielenie absolutorium.

Radny Krzysztof Sypień zapytał, czy Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o „udzielenie/nieudzielenie absolutorium burmistrzowi” przy jednoczesnym wskazaniu braku rekomendacji jako komisja w związku z uzyskaniem sytuacji patowej w głosowaniu?

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że w jego ocenie przepisy wymagają jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Radna Aleksandra Muszyńska zapytała, czy jeżeli komisja jednak byłaby za nieudzieleniem burmistrzowi absolutorium, to czy musi wskazać we wniosku uzasadnienie takiej decyzji?

Radca prawny Pan J. Cieślicki powiedział, że nie ma obowiązku uzasadniania rekomendacji Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Wniosek ten będzie podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Może wówczas nastąpić sytuacja taka, że komisja wystawi opinię negatywną, a RIO ją zakwestionuje.

Po zasięgnięciu opinii prawnej Przewodniczący komisji zarządził 10-minutową przerwę. Po przerwie ponownie poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2021 rok (zał. nr 3 do protokołu), a tym samym zarekomendowanie Radzie Miejskiej wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Goleniów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W wyniku głosowania:

Za                               – 2 radnych

Przeciw                     – 0

Wstrzymane             – 5 radnych

Obecnych                 – 7 radnych

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Opinia komisji nie jest w żaden sposób wiążąca. Jak zagłosuje Rada Miejska tego dowiemy się już na najbliższej sesji.

Interwencja Poselska w Goleniowie Posła Brauna

 

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz