Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 kwietnia do 30 września br. potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.

Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą: 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków, 6 tysięcy złotych dla kół liczących od 31 do 75 członków oraz 7 tysięcy złotych dla kół liczących ponad 75 członków.

– Wnioski są  przyjmowane w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – mówi prezes ARiMR Halina Szymańska. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

•    prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

•    prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

•    wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

•    inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

•    upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

•    reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

•    rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Na zdjęciu Halina Szymańska (po lewej), prezes ARiMR, w trakcie otwarcia nowej siedziby szczecińskiego oddziału ARiMR. Nowa siedziba mieści się w centrum Szczecina. 

Halina Szymańska jest również radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z okręgu obejmującego powiaty: łobeski, goleniowski, gryficki, kamieński i miasto Świnoujście. 

(red.)
Autor Zdjęcia: Agnieszka Dolata
https://goleniow.net/2022/03/30/rzad-dal-kase-na-dwa-szpitale-w-powiecie/

Dodaj komentarz