Dom bez formalności – Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Od dzisiaj

Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 jest możliwa na podstawie zgłoszenia.

Przepisy do minimum ograniczą formalności. Każdy może rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Okres budowlany zostanie skrócony o kilka tygodni. Dzięki zmianom inwestor zaoszczędzi nawet kilka tysięcy złotych.

Do kogo jest skierowany program?

Jeśli planujesz wybudować nieduży, jednorodzinny, wolnostojący dom:

 • o powierzchni zabudowy do 70 m2
 • nie więcej niż dwukondygnacyjny
 • na własne potrzeby mieszkaniowe

zapoznaj się z projektem.

Podstawowe założenia programu

 • Ułatwienie budowy niedużego domu jednorodzinnego w uproszczonej procedurze.
 • Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkalnych.
 • Brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
 • W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w  terminie 21 dni.

Na czym polega uproszczona procedura

Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez inwestora budowy.

Do budowy będzie można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Jakie kroki należy podjąć, żeby skorzystać z programu?

Jako inwestor będziesz zobowiązany złożyć oświadczenia, że:

 • planowana budowa jest prowadzona przez ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową – w przypadku nieustanowienia kierownika budowy
 • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna.

Jakie warunki należy spełnić, żeby móc skorzystać z programu?

Brak takowych

Z kim mogę się skontaktować w przypadku wątpliwości

 • z gminami, które wydają decyzje o warunkach zabudowy
 • z organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • z organami nadzoru budowlanego.

Jakie warunki muszę spełnić, aby ruszyć z budową

 1. Jako inwestor musisz mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Musisz doręczyć zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Musisz zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jakie warunki musi spełniać dom, by skorzystać z uproszczonej procedury?

Warunki, które musisz spełnić przy budowie domu w uproszczonej procedurze, to:

 • Powierzchnia zabudowy do 70 m2.
 • Budynek musi być wolnostojący i nie może mieć więcej niż dwie kondygnacje.
 • Obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany.
 • Budowę realizujesz w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Q&A

Co muszę zrobić, żeby skorzystać z programu?
 • Posiadać nieruchomość przeznaczoną na cele budowlane.
 • Dokonać zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.
Do kogo powinienem się udać w celu adaptacji projektu do działki?

Gotowy projekt pobrany za symboliczną złotówkę ze strony GUNB może zaadaptować osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności:

 • architektonicznej lub
 • konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych
Co w przypadku gdy teren, na którym chcę zbudować swój dom do 70m2 nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

Musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Będzie ona wydawana w terminie 21 dni.

Czy jeśli zmieni się moja sytuacja materialna i będę zmuszony sprzedać wybudowany dom, grożą mi jakieś konsekwencje?

Ustawa nie ogranicza w żaden sposób możliwości zbycia domu w takiej sytuacji.

Czy wybudowany w ramach programu dom muszę zajmować „dożywotnio”?

Ustawa nie reguluje w żaden szczególny sposób tej kwestii. Nie ma regulacji Kodeksu cywilnego określających:

 • warunków zbycia,
 • sprzedaży lub
 • wynajmu takich nieruchomości.
Czy wybudowany w ramach programu dom mogę sprzedać?

Brak szczególnych regulacji w stosunku do Kodeksu cywilnego określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości.
Czy można zweryfikować prawidłowość działań w trakcie budowy wg uproszczonej procedury?

Tak, prawidłowość prowadzonych działań można zweryfikować w każdej chwili przez organy nadzoru budowlanego.

 

Więcej informacji

 

Inny ciekawy artykuł

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Dodaj komentarz