Ile będziemy płacić więcej za prąd od stycznia

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy wynikają z analizy rzeczywistych warunków rynkowych. Rachunki odbiorców indywidualnych wzrosną średnio o ok. 21 zł netto, a dzięki rządowym mechanizmom wsparcia w pierwszym kwartale 2022 r. miesięczny rachunek statystycznego gospodarstwa domowego wzrośnie tylko o ok. 6 zł brutto.

Po zatwierdzeniu taryf przez Prezesa URE rachunki klientów Enei wzrosną średnio od 2022 r. o ok. 24% Składają się na to cena prądu w grupie taryfowej G dla gospodarstw domowych, która wzrośnie średnio o ok. 37% oraz taryfa dystrybucyjna, wyższa o ok. 10%.

Procentowa zmiana ceny za energię elektryczną (jednego z wielu składników rachunku za prąd) nie przekłada się jeden do jednego na wysokość rachunku płaconego przez odbiorców indywidualnych. Koszt energii elektrycznej stanowi około połowy opłat. Pozostałe to koszty związane m.in. z dostarczaniem energii.

Przykładowo dla gospodarstwa domowego zużywającego średnio ok. 1800 kWh/rok (przy zasilaniu jednofazowym, 3-osobowa rodzina) miesięczny wzrost wszystkich kosztów (wraz z taryfą dystrybucyjną) za energię elektryczną wyniesie ok. 21 zł netto.  Dzięki rządowym mechanizmom wsparcia w pierwszym kwartale 2022 r. rzeczywisty wzrost kosztów ponoszonych przez odbiorców będzie niższy niż wynika to z zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf. W ramach działań antyinflacyjnych stawka podatku VAT będzie obniżona z 23% do 5%, a akcyza do poziomu 0%. Dla klientów Enei oznacza to, że od stycznia do marca 2022 r., miesięczny koszt energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego zużywającego średnio 1800 kWh rocznie w praktyce wzrośnie o ok. 6 zł brutto.

Wzrost taryf dystrybucyjnych spowodowany jest koniecznością inwestowania w rozwój infrastruktury sieciowej dla poprawy jej niezawodności, rozwoju sieci inteligentnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Obecnie blisko 60% średniej ceny energii dla gospodarstw domowych stanowią koszty zakupów uprawnień CO2 wynikające z unijnej polityki klimatycznej, co bezpośrednio przekłada się na wzrost cen prądu w Polsce.

Stawki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w Polsce są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który przed podjęciem decyzji, weryfikuje wynikające z sytuacji rynkowej koszty przyjmowane przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

 


Wzrosty cen energii elektrycznej objęły cały europejski rynek energetyczny. Najważniejszą przyczyną wzrostu cen energii w Polsce i w Unii Europejskiej są stale rosnące obciążenia, wynikające z obowiązujących zasad europejskiej polityki klimatycznej. Ceny prądu na europejskich rynkach hurtowych kształtowane są przede wszystkim przez skokowy wzrost cen certyfikatów do emisji CO2. Na początku tego roku ich koszt był na poziomie ok. 30 euro, a dziś osiąga pułap praktycznie trzykrotnie wyższy. W Polsce ok. 70% energii pochodzi z elektrowni węglowych, które są zobowiązane do zakupu uprawnień do emisji CO2.

Cena energii w Polsce jest też zależna od sytuacji na rynku gazu w ramach wspólnego europejskiego rynku energii, której konsekwencją jest przeniesienie wysokich cen energii z państw UE do Polski. Skokowy wzrost cen gazu, który przekracza obecnie 700% w stosunku do poprzedniego roku doprowadził do ogromnego wzrostu cen energii elektrycznej w wielu państwach Unii Europejskiej, które opierają swoją energetykę na gazie.

(red.)

źródło informacji

 

Dodaj komentarz