OBWIESZCZENIE

Szanowni Państwo
KOMITET REFERENDALNY ZBIERA PODPISY POD REFERENDUM O ODWOŁANIE BURMISTRZA ROBERTA KRUPOWICZA Z FUNKCJI BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

UZASADNIENIE

1. Burmistrz Gminy Goleniów Pan Robert Krupowicz nie jest w stanie zapewnić optymalnej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Goleniów. Doprowadził do rosnących dopłat ze strony gminy do opłat za wywóz śmieci. Nie zapewnił mieszkańcom gminy odbioru śmieci w 2021 roku od dnia 8 września 2021 roku, czym sprowadził na gminę zagrożenie epidemiologiczne z powodu zalegania śmieci przy nieruchomościach mieszkańców gminy. Burmistrz Robert Krupowicz nie wykonał w ten sposób postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto podniósł opłaty za śmieci do 30 zł od grudnia 2021 r.

2. Burmistrz Robert Krupowicz nie wykazuje dobrej woli współpracy z Radą Miasta Goleniów, wielokrotnie nie uczestniczył w obradach na sesjach Rady Miasta, nie prowadzi zdolnego do zawarcia kompromisu dialogu z Radą Gminy, co doprowadziło m.in. do nieuchwalenia budżetu gminy na rok 2021, a budżet ten realizowany jest wyłącznie pod kontrolą RIO.

3. Burmistrz Robert Krupowicz zmienił organizację stołówek w przedszkolach co negatywnie zostało odebrane przez rodziców dzieci i spowodowało podniesienie kosztów dla rodzin z małymi dziećmi.

4. Burmistrz Robert Krupowicz ignoruje nadzór i pomoc mieszkańcom budynku przy ulicy Kościuszki 3 w Goleniowie, co szeroko opisano w reportażu Polsat News. Mimo wielu wniosków o zagrożeniu życia i zdrowia dla mieszkańców tego bloku nie ma reakcji i brak konstruktywnej współpracy z mieszkańcami tej nieruchomości. Ponadto od lat Gmina Goleniów nie realizuje inwestycji w sektor komunalnych nieruchomości, a to może doprowadzić do tragedii mieszkańców np. tego bloku przy konieczności ich deportowania z ich nieruchomości, gdyby była stwierdzona konieczność zamknięcia tej nieruchomości z użytkowania ze względów bezpieczeństwa.

5. Burmistrz Gminy Goleniów nie wykazuje skutecznej inicjatywy w celu zapewnienia dobrej jakości dróg na terenie gminy, co naraża ich użytkowników na ryzyko bezpieczeństwa ich samych oraz ich pojazdów. Efektem jest katastrofalny stan nawierzchni wielu dróg w rejonie gminy.

6. Burmistrz Gminy Goleniów nie wykazał skutecznej inicjatywy w celu zapewnienia dobrej komunikacji autobusowej w połączeniu między Goleniowem i Szczecinem przez rejonu Rurzycy, Klinisk i Pucic. Miasto Szczecin chciało uruchomienia takiego połączenia komunikacyjnego. Ma takie połączanie Gryfino, Police , ale nie Goleniów.

7. Burmistrz Goleniowa nie zapewnia atrakcyjnego poziomu imprez rekreacyjno-kulturalnych dla mieszkańców gminy Goleniów roku odbyło się tylko kilka takich inicjatyw, w tym. W ostatnim roku było ich tylko klika, w tym organizowane ze środków spoza gminy.

Dlatego prosimy o wypełnianie formularzy poparcia pod referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Goleniów z funkcji burmistrza. Karty podpisów po zebraniu jak największej ilości podpisów wśród znajomych i sąsiadów prosimy dostarczyć pocztą na adres pełnomocnika Inicjatora Referendum wskazany na dole karty.

Zapraszamy do składania podpisów osobiście do kilku punktów stałych zbiórki podpisów pod referenda m.in. do:

Salon fryzjerski RafArt Hairduo  ul. Zielona Droga 4d – Goleniów
Sklep Spożywczy ul. Jana Kasprowicza 2 – Goleniów
Sklep Spożywczy ul. Goleniowska – Rurzyca
Sklep ABC ul. Lubczyńska 6 –  Załom

Tu możesz pobrać karty

Zapraszamy także do wsparcia pieniężnego naszego komitetu poprzez dobrowolne wpłaty na konto:
Komitet Referendalny
Nr konta 41 1020 4812 0000 0502 0210 2630
W banku PKO BP O. Goleniów

Dziękujemy za każde wsparcie od Państwa. Dzięki zebranym środkom możemy wydrukować materiały promocyjne dla Referendum, przygotować kampanię informacyjną po zebraniu wymaganej ilości podpisów informującą o dacie referendum. Chcemy także poinformować, że na dzień 06 października 2021 r. mamy już zebrane ponad 1300 podpisów z wymaganej ilości ok 3000. Akcję zbierania podpisów zakończymy w dniu 6 listopada 2021 roku. Co najmniej do dnia 31 października 2021 roku prosimy więc o przesłanie lub przekazanie na wspomniane adresy kart z podpisami. Osoby zbierające zobowiązane są do przestrzegania obowiązku ochrony danych osobowych zgonie z RODO. Informujemy że zgodnie z ustawą o referendach, żeby Państwa głos był ważny wymagane jest czytelne wypełnienie wszystkich pół łącznie z numerem PESEL, adresem zameldowania, datą oraz własnoręcznym podpisem. Do podpisów upoważnione są tylko osoby pełnoletnie polskiego obywatelstwa zamieszkałe aktualnie na terytorium Gminy Goleniów.

Dziękujemy za pomoc oraz podpisy i zapraszamy do udziału w referendum, które mogłoby się odbyć najwcześniej około stycznia 2022 roku.

Pełnomocnik Inicjatora Referendum w Sprawie Odwołania Burmistrza Goleniowa

Marcel Olgierd Bobrowicz

 

Poprzedni artykuł

Goleniów – Odwołanie burmistrza w referendum

Ciekawy artykuł

 

Dodaj komentarz