Zero Funduszy Norweskich na budowę nowego Domu Kultury przy ul. Kilińskiego w Goleniowie – Informacja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Niektórzy mogę upatrywać w tym wielką porażkę, jednak w naszej ocenie jest to niewątpliwy sukces.

, Goleniowski projekt “Otwarte Bramy – skok w nowoczesność” zakładał wybudowanie nowego obiektu GDK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Goleniowie, a tym samym przeniesienie dotychczasowej siedziby z ul. Słowackiego. Cały ten zabieg skutkowałby – w naszej ocenie – zbyciem starego budynku wraz z niewątpliwie bardzo cenną, dużą, atrakcyjną działką pod działalność komercyjną.

Koszt budowy nowego Centrum Kultury szacuje się na 25 – 30 mln zł. Czy gmina szukać będzie innych źródeł sfinansowania tej inwestycji ? Z pewnością tak. My jednak,  życzymy Panom Burmistrzom samych porażek w temacie próby przeniesień GDK w jakakolwiek inną lokalizację. Widocznie Słowackiego jest Domu Kultury zapisana w gwiazdach …

( red.)

 

Dodaj komentarz