Kolejny dzień obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej nie dał rozstrzygnięcia co do przyjęcia przez radnych projektu budżetu na 2021r. Gminy Goleniów. Nie obyło się od ostrej polemiki aczkolwiek w tonie merytorycznym między stroną Burmistrza, a opozycyjnymi radnymi. Według opinii opozycji, odczuli Oni w ostatnim czasie arogancję i butę władzy w postępowaniu,  P.O. Burmistrza czyli Zastępcy Burmistrza Henryka Zajki. Skrytykowali postawę Inspektora do Spraw Komunikacji Społecznej ( Cezary Martyniuk ) , stwierdzili, że wypowiedzi które umieszczał na forach społecznościowych w trakcie rozmów były skandaliczne .
Radna Aleksandra Muszyńska zapowiedziała głosowanie przeciwko tej wersji budżetu, ze względu na to, że kolejny raz budżet nie uwzględnia potrzeb mieszkańców terenów wiejskich. Wobec zapowiedzianego powrotu Burmistrza Roberta Krupowicza wstrzymują się z przyjęciem projektu.

Odmienne stanowisko w swojej wypowiedzi zawarł Burmistrz Henryk Zajko, stwierdzając niejako pokpienie rozmów przez radnych z opozycji.

W trakcie obrad przyjmowano wiele autopoprawek, burmistrzowskiej jednej autopoprawki rozbitej na czynniki pierwsze, następnie doszło do głosowania nad całością.

Radny Kuszyński wskazał na to , że budżet jest procedowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami i narusza prawo.

Ostatecznie 10 głosami za i 10 przeciw ( nieobecny radny Jerzy Maksym ) wniosek o przyjęcie projektu budżetu nie został  przyjęty.

Projekt budżetu poparł Radny Krzysztof Zajko, co z resztą było do przewidzenia. Zwykle w ważnych głosowaniach Pan Krzysztof popiera burmistrza wyłamując się z stanowiska opozycji. Zapewne według nas ma na to wpływ, że jest pracownikiem PEC czyli firmy podległej Burmistrzowi.

Jak się zakończy głosowanie i trwający pat w radzie, zapewne zobaczymy po zapowiedzianym w lutym powrocie Burmistrza Roberta Krupowicza.

Andrzej Bugajski

Dodaj komentarz