Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 22 marca 2021 r.

 

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 22 marca 2021 r.

 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

 1. Petycja z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równego traktowania.

 1. Petycja z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równego traktowania.

 1. Petycja z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały.

 1. Petycja mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia
  z płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19 .

 1. Pisma mieszkańców Gminy Goleniów zatytułowane „petycja” dotyczące zwolnienia
  z płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19
  (33 sztuki).

 1. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości.

 1. Postulat mieszkanki Gminy Maszewo z 12 marca 2021 r. o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

 1. Zakończenie posiedzenia.

(red.)

 

 

Dodaj komentarz