22 lutego jest Międzynarodowym Dniem Myśli Braterskiej – czyli świętem przyjaźni obchodzonym przez skautów oraz harcerzy na całym świecie. Celem jaki przyświeca w tym dniu jest przypomnienie zuchom, harcerzom oraz skautom, iż pomimo różnic w kolorze skóry, poglądach czy religii, którą wyznają, zawsze należy szanować drugiego człowieka bo wszyscy jesteśmy braćmi.

W ten dzień harcerze na całej kuli ziemskiej myślą o sobie składając najserdeczniejsze życzenia, przesyłają pozdrowienia, wysyłają kartki, organizują gry terenowa, ogniska czy wieczorki.

Z w/w okazji, Hufiec Goleniów oraz Związek Harcerstwa Polskiego, zachęcają wszystkich bardzo gorąco do refleksji, a także wzięcia udziału we mszy świętej sprawowanej w intencji zuchów, harcerzy oraz instruktorów. Msza będzie miała miejsce 23 lutego o godzinie 18:00 w Kościele Świętej Katarzyny w Goleniowie.

 

Czuwaj 😊

 

( redaktor blue.)

Photo zaczerpnięte ze strony:  https://www.facebook.com/15gromadazuchowaOgniki/photos/a.2082815545082021/4014954678534755/

 

Dodaj komentarz