Projekt rozwoju kanalizacji i wodociągów na lata 2020-24 w gminie Goleniów – Video

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 19 listopada 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2020-24

Chcę Państwu zwrócić uwagę na bardzo istotne słowa Prezesa GWiK na temat budowy sieci wodociągowej w Żółwiej Błoci.
Janusz Dawidziak Prezes Zarządu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od 17 minuty tego materiału video mówi mniej więcej tak: “Za każdym razem kiedy będzie mowa o budowie tak rozległej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tak mało zaludnionym terenie, będę stanowczo protestował”. Namnażały się bakterie w wodzie pitnej, co skutkowało czyszczeniem wodociągu.

Kiedy w poprzedniej kadencji radni omawiali przedstawiony przez ekipę burmistrza Roberta Krupowicza projekt budowy sieci wodociągowej w Żółwiej Błoci, tylko jeden radny Pan Czesław Majdak przewidział scenariusz wydarzeń. Mówił o problemach jakie mogą się pojawić podczas eksploatacji wodociągu dedykowanemu i doprowadzonemu do kilku domów. Podkreślić należy, że nie mówił tego fachowiec od przesyłu wody pitnej w sieci wodociągowej. JASNOWIDZ ? Wtedy ekipa rządząca nie słuchała radnego mimo, że sensownie starał się przedstawić argumenty przeciwko proponowanemu rozwiązaniu. Wtedy FACHOWIEC, czyli Pan Prezes Dawidziak nie protestował i nie widział lub raczej nie chciał widzieć, mogących pojawić się problemów. Widać było raczej zadowolenie Pana Prezesa z tej inwestycji, co skutkowało odrzuceniem wszelkich argumentów radnego.

Należy nadmienić, że w kwestii dalszej rozbudowy sieci w Białuniu Pan Dawidziak wyrażał również pogląd przeciwko tej inwestycji oraz rzeczywiście  padł argument ze strony Prezesa o tym, że woda będzie za długo stała w rurach, co w konsekwencji będzie musiało prowadzić do czyszczenia sieci. Problemem w/g Pana Prezesa było ciągniecie sieci do odległych kilku domów. Gdyby sieć wodociągowa była zaprojektowana i wykonana w sposób kompleksowy, tzn. budowa z jednoczesnym podłączeniem do sieci, tego problemu z namnażaniem bakterii by nie było. Gdyby Spółka i jedyny Wspólnik czyli Gmina Goleniów, wchodząc w inwestycje na terenie Gminy, dokonywała podłączeń mieszkańców do budowanych sieci wodno – kanalizacyjnych, nie byłoby problemu z ich pełnym i natychmiastowym wykorzystaniem.
Oczywiście przepisy narzucają na właściciela nieruchomości obowiązek wybudowania przyłączy wodno-kanalizacyjnych , ale nie zabraniają Gminom szukać takich rozwiązań, które zapewniałyby praktycznie 100 % przyłączenie odbiorców do sieci.

Niestety jest to kolejny przykład braku słuchania rzeczowych argumentów, braku dogłębnej analizy, braku szukania optymalnych rozwiązań, które dobijają nasz budżet, nie tylko gminny ale i domowy.

Andrzej Bugajski

 

Dodaj komentarz