Ponad 44 tysiące ukraińskich firm rozpoczęło w Polsce działalność według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022. W 2023 roku niemal co dziesiąta powstająca firma była zakładana przez obywatela Ukrainy. Polska i Ukraina w UE mają wiele wspólnych obszarów gospodarczych. Ostatnie lata to znaczący wzrost aktywności gospodarczej i społecznej.
Dotychczasowe edycje BBF zgromadziły 5500 uczestników z 18 krajów, dyskusje trwały łącznie 14 000 minut, uczestniczyło w nich 1150 panelistów. Organizatorami BBF są: Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód ENEIA, współorganizatorami: Urząd Miasta Świnoujścia i Województwo Zachodniopomorskie.

– Rosyjska agresja na Ukrainę, spowodowała, że skoncentrowaliśmy się na wspieraniu relacji polsko – ukraińskiej, ale też obecności polskich przedsiębiorców w Ukrainie i ukraińskich w Polsce. W Świnoujściu, podczas Baltic Business Forum, narodził się projekt wspierania ukraińskiej przedsiębiorczości, rozpoczęliśmy debaty o wsparciu samorządów naszych krajów. BBF wspiera ukraińskie marzenie o otwartym świecie – podkreślił Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
Polska tym samym staje się hubem we wschodniej Europie na rynku energii. Panel Energia dla odbudowy Ukrainy – ile „mostów” energetycznych trzeba jeszcze zbudować? Zgromadził mocne nazwiska. – Mykola Kolisnik – Zastępca Ministra Energii Ukrainy (online); Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu PSE S.A.; Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu APS Energia S.A.; Artur Nizioł – Wiceprezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Rady Nadzorczej Uniserv SA; Janusz Gajowiecki z PSEW; dr Ireneusz Bil – Prezes Zarządu Energy Gate Europe Sp. z o.o. Senator RP Waldemar Pawlak z powodu zwołania posiedzenia Senatu RP nie wziął udziału w panelu.
Polska i Ukraina może odebrać znaczącą rolę w transformacji energetycznej Europy. Polska może nawiązać współpracę z Ukrainą w zakresie atomu korzystając z doświadczeń sąsiadów. Przed nami wiele wyzwań infrastrukturalnych w Polsce, w tym obszarze infrastruktury krytycznej. Polskie firmy powinny być pewne, że w prowadzeniu biznesu w Ukrainie mają za sobą wsparcie instytucji rządowych – mówił Łukasz Szeląg, wiceprzewodniczący komitetu energii Polsko – Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.
Weronika Marczuk, inicjatorka Rady Kobiet Biznesu, zwracała uwagę na integrację społeczną w Polsce środowisk polskich i ukraińskich. Jednym z jej elementów jest nauka języka polskiego.

Ważnym elementem będzie wsparcie i koordynacja odbudowy Ukrainy na poziomie krajowym i europejskim. Relacje polsko – ukraińskie muszą być pokazane przez pryzmat szansy. Potencjał Polski wynika z historii naszych relacji, jak i z faktów gospodarczych – 11 mld polskiego eksportu do Ukrainy. – Pierwszym punktem tego procesu będzie spotkanie krajów G7 i oferta Polski w zakresie tworzenia nowej Ukrainy. Drugim punktem – powiedział prof. Paweł Kowal, będą przetargi organizowane przez agencję ONZ (UNOPS).

– Trójmorze jest kluczowym węzłem geopolitycznym w Europie, od którego zależy długoterminowe bezpieczeństwo w regionie. Stosunki polsko – ukraińskie są głównym ogniwem tego węzła, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy bardzo dobrze to rozumieją, zwłaszcza w kontekście
trwającej wojny z Rosją. Kluczem do stabilności geopolitycznej w Europie jest przystąpienie Ukrainy do UE i NATO, i nie ma dla tego alternatywy. Częścią naszej pracy euroatlantyckiej jest wzmacnianie całego spektrum relacji polsko – ukraińskich – powiedziała w swoim wystąpieniu Iryna Wereszczuk, Wicepremier oraz minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz