Budno pod lupą Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego …

Brak znaku ograniczenia prędkości, brak przejść dla pieszych oraz ustawienie znaku D-42, które w swojej interpelacji poruszył radny Ł. Mituła, doczekały się odzewu.

W odpowiedzi na wniosek radnego, przekazanej przez magistrat wynika, iż przejścia dla pieszych, ograniczenie prędkości oraz ustawienie znaków obszaru zabudowanego D-42, po zasięgnięciu opinii Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie,  z uwagi na złożoność zagadnienia, zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego na najbliższym posiedzeniu Komisji w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.

(red.)

Ul. A. Kordeckiego i dwie wiaty w Budnie mają szansę w 2024 …

Dodaj komentarz