Złożył w urzędzie fałszywe oświadczenie teraz grozi mu więzienie

Podejrzany o złożenie fałszywego oświadczenia w postępowaniu administracyjnym stanie przed Sądem – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie skierowała do Sądu akt oskarżania przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w listopadzie 2022r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ubiegając się o wydanie wtórnika prawa jazdy, złożył fałszywe oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i zatrzymaniu prawa jazdy, tj. o czyn z art. 233 § 1 i 6 kk.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w dniu 30 listopada 2022r. podejrzany, ubiegając się o wydanie wtórnika prawa jazdy, złożył w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Goleniowie wniosek, w którym mimo pouczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, wskazał niezgodnie z prawdą, że blankiet prawa jazdy został przez niego zagubiony oraz, że nie został orzeczony w stosunku do niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a prawo jazdy nie zostało u zatrzymane.

W rzeczywistości podejrzany został sądownie pozbawiony prawa prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec, blankiet prawa jazdy został mu zatrzymany, a w dalszej kolejności przekazany przez stronę niemiecką do Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

Podejrzany (lat 48) był już sądownie karany. Podczas przesłuchania skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Na mieniu podejrzanego prokurator dokonał zabezpieczania majątkowego.

Aktualnie za zarzucane podejrzanemu przestępstwo na podstawie art. 233 § 1 i 6 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

Poprzedni artykuł

 

Terrorysta domowy stanie przed sądem

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz