Jak komunikuje Gmina Goleniów; od dnia dzisiejszego – 14 listopada -goleniowska Straż Miejska przyjmuje interesantów w swojej nowej siedzibie tj. budynku nowego dworca, przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Telefon alarmowy 986 – pozostaje bez zmian.

.

Do tej pory siedzibą Straży Miejskiej był budynek magistratu mieszczący się na Placu Lotników 1.

Druga kobieta w drużynie strażników miejskich

(red.)

Dodaj komentarz