Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w czasie drogi do szkoły, winno być bezwzględnie najważniejszym celem każdego samorządu oraz każdej jednostki organizacyjnej w dobrze zarządzanej Gminie oraz Powiecie.

Niestety, w naszym mieście dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży kuleje na każdym poziomie. Miasto jest ciemne, a co za tym idzie widoczność słaba.

Problem ze zła widocznością oraz tematem związanym z brakiem bezpieczeństwa szczególnie zauważalny jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Goleniowie. Dostrzegł go również jeden z radnych Rady Miejskiej w Goleniowie, który pisemnie zwrócił się do Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia w ruchu drogowym przy wspomnianej szkole.

W swojej interpelacji radny podaje kilka rozwiązań pod rozwagę:

  1. Ustawienie na parkingu przy szkole takiego samego znaku jaki postawiono na parkingu przy Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich ( znak – parkowanie do 1h ).
  2. Przyjrzenie się specjalistów natężeniu ruchu przy SP 1 zarówno w godzinach porannych zwłaszcza miedzy 7:45 a 8.20, a także w godzinach popołudniowych pomiędzy 16.30 a 18.30 i wdrożenie funkcjonalnych rozwiązań.
  3.  Utworzenie przy SP 1 przystanku „Kiss and Ride” – takiego jaki mamy na nowym dworcu PKP.

W odpowiedzi do interpelacji czytamy – link do interpelacji -, że z racji złożonego wniosku wystosowano pismo do Dyrekcji szkoły o to aby pracownicy placówki pozostawiali pojazdy na szkolnym parkingu. Ponadto, urząd dodaje iż, zarządca drogi w okresie ok. czterech miesięcy będzie monitorował zachowanie kierowców, a następnie  podejmie decyzję dotyczącą ewentualne zmiany organizacji ruchu.

Czy w temacie poprawy bezpieczeństwa cos drgnie ? Czas pokaże …

Dzieci z SP 1 pragną czuć się bezpiecznie

(red.)

 

Dodaj komentarz