Dziś o 16:00, po zarządzonej przerwie, wznowione zostaną obrady LV Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie.

Jednym jedynym punktem, o ile uda się go wprowadzić do porządku obrad, będzie uchwała dotycząca pozbawienia Krzysztofa Sypienia mandaty radnego Rady Miejskiej w Goleniowie.

Jakie są nastroje wśród radnych co do odwołania ? Zdania są podzielone.  Jaką treść uchwały do zaopiniowanie Szanownej Radzie przedstawi Przewodnicząca K. Jaworka – raczej do tajemnic nie należy.

Stanowisko Burmistrza wyrażone – kliknij link, czytaj opinię Burmistrza w oryginale – Pismo Burmistrza – , w tej kwestii jest jednoznaczne; radny Sypień wielokrotnie korzystał z mienia gminnego przy prowadzeniu swojej działalności, czego w świetle przepisów prawa robić nie można.

Kolejna rzecz, która nie jest na rękę radnemu to opinia przegotowana przez Kancelarię Prawną Cieślicki i wspólnicy, w której to mecenas wielokrotnie podkreśla, iż radny Sypień działał wbrew prawnym przesłankom wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym – kliknij link, czytaj opinię prawną w oryginale – Opinia prawna.

Czytając owe pisma ciężko nie zgodzić się z ich treścią. Radny rzeczywiście pobiera dotację przedszkolną czyli korzysta z majątku gminnego. oraz organizował biletowane wydarzenia muzyczne na mieniu gminnym jakim jest GDK.

Jednak czy przewinienia te mają tak ogromną rangę aby pozbawić mandatu radnego Krzysztofa Sypienia ?

Idąc tym tropem wypada zastanowić się dlaczego organizacje z którymi sympatyzuje Radny Panek, Radny Maksym czy Radny Łebiński dostały dofinansowania z budżetu gminy na organizowanie różnego rodzaju wydarzeń ?

Fakt, w świetle prawa żaden z tych radnych nie prowadzi działalności gospodarczej, nie miej jednak takie zastrzyki z pieniędzy podatników mogą rozbudzać wyobraźnie społeczną w kontekście matactw, konfekcji, nepotyzmu, kolesiostwa czy nawet korupcji.

W szerokim rozumieniu wykładni prawa, naszym zdaniem, finansowanie organizacji w jakikolwiek sposób promowanych czy powiązanych z radnymi, powinno być naganne. Burmistrza oraz Rada takie rzeczy powinna eliminować, a przede wszystkim nie dopuszczać do nich.  Dlaczego tego nie robi ? Przecież jak mamy się naprawiać to już do końca Szanowni Państwo Radni !!!

Transmisja obrad dostępna będzie na stronie internetowej www.goleniow.pl oraz naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwq4_Pw5obKupN5LJ0tAXgw, a nagranie z sesji zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: https://bip.goleniow.pl/strony/18914.dhtml.

Czy Radny sam zrezygnuje z mandatu ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz