Proście, a może będzie wam dane.

Rada Miejska podjęła, obowiązującą bez zmian do dnia dzisiejszego, uchwałę nr XVII/183/12 i zobowiązała burmistrza do jej wykonywania w całości.

Jeden z paragrafów wspomnianej uchwały brzmi:

Wnioski do budżetu wpływające do Biura Obsługi Interesanta rejestrowane i przechowywane są u Skarbnika Gminy.

Rejestr wniosków budżetowych jest spisem:

1) centralnym,

2) jawnym,

3) podzielonym wg działów klasyfikacji budżetowej,

4) zawierającym w szczególności dane: datę wpływu, wnioskodawcę, zakres przedmiotowy, wydział nadzorujący realizację“.

Dla burmistrza nie ma to najmniejszego znaczenia. Nie ma również znaczenia fakt, że radni od kilku lat dopominają się co roku ujawnienia listy wpływających wniosków. Burmistrz strzeże tej informacji jak niepodległości, choć raz zszedł chyba z posterunku i listę ujawnił.

Lata płyną, pytający się zmieniają, a odpowiedzi burmistrza ulegają stopniowej ewolucji.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu do15 września 2015 r. były składane na Pańskie ręce wnioski mieszkańców odnośnie budżetu na rok 2016. Próbowałem się z nimi zapoznać, jednak nie odnalazłem ani na stronie www Gminy Goleniów, ani w BIP-ie Gminy żadnych zapisów na ten temat. Także w przedstawionym Radzie Miejskiej przez Burmistrza projekcie budżetu nie udało mi się odszukać takiej listy. Jeśli rzeczywiście wnioski do budżetu nie są publikowane (a nie tylko poprzez moje przeoczenie nie udaje mi się ich odnaleźć), proszę o dokonanie takiej publikacji. Ułatwi to radnym pracę nad budżetem roku 2016. Uniknie się w ten sposób sytuacji, że jakiś wniosek zostałby pominięty w analizie, umożliwi odpowiednio wczesne umotywowanie poparcia radnych dla nich i pozwoli wyrobić swoje zdanie odnośnie całokształtu potrzeb wyrażanych przez społeczność gminy“.

Odpowiedź burmistrza

“Proszę o przedstawienie zestawienia wniosków jakie zgodnie z procedurą budżetową wpłynęły do Burmistrza odnośnie budżetu roku przyszłego”.

Sukces. Burmistrz przedstawia w odpowiedzi zestawienie wniosków dot. zadań inwestycyjnych zgłoszonych do budżetu na rok 2017, które wpłynęły do Gminy Goleniów w bieżącym roku budżetowym.

Odpowiedź burmistrza

Link do pliku w całości

“Pierwsza sprawa, chodzi mi o przedstawienie wniosków, które zostały złożone do budżetu na rok 2018. Ten wykaz na pewno istnieje, bo do 15 września wnioski były składane, termin już upłynął. Oczywiście gdyby to był odpowiedni moment, ale nie jest jeszcze, chciałbym także dowiedzieć się, które z tych wniosków zostały wniesione przez Burmistrza do projektu budżetu, ale to jeszcze nie ten etap. Projektu budżetu jak rozumiem jeszcze nie ma”.

Odpowiedź burmistrza

“Proszę o wykaz wniosków złożonych do projektu budżetu w roku 2020 na rok 2021, jakie wnioski zostały złożone przez mieszkańców, organizacje”.

Odpowiedź burmistrza

Do podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej obliguje Radę zapis art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Rada z tego obowiązku się wywiązała i podjęła uchwałę w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w uzasadnieniu wskazując, że „ Niniejszy projekt uchwały dostosowany został do wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ma on również przyczynić się do większej przejrzystości i przystępności przedkładanego projektu budżetu przez Burmistrza, również do usprawnienia pracy wydziałów UGiM oraz jednostek podległych”.

(red.)

Dodaj komentarz