Burmistrz Robert Krupowicz w dobroci swego serca zaproponował, a radni z jego Klubu bez zastanowienia i pytań to przyklepali, aby stawka za wywóz i zagospodarowanie odpadów wynosiła od 01 czerwca 2020 r. 12 zł od osoby. Może jednak burmistrz wiedział co robi i stawka nie powinna ulec zmianie, a wręcz mogłaby być jeszcze niższa?

01 czerwca br. otwarto jedyną ofertę, która wpłynęła do Urzędu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz zagospodarowania odpadów z PSZOK. Gmina zamierzała sfinansować zamówienie kwotą 7 464 525 zł. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wyceniło swoje usługi na kwotę 17 715 783,55 zł za okres 360 dni czyli na 49 210,51 zł dziennie. Drogo.
Przetarg unieważniono i rozpisano nowy, zmieniając tytuł zamówienia z “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz zagospodarowania odpadów z PSZOK” na “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów”.
Szacunkowa ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania z terenu miasta i gminy Goleniów nie uległa zmianie i wynosiła w jednym i drugim przypadku 12 815 Mg.
W jednym i drugim wypadku założono wyposażenie każdej nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników i worków na odpady, w jednym i drugim przypadku założono utrzymywanie pojemników w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
W jednym i drugim przypadku szacowana ilość worków do dostarczenia mogła wynosić 450 000 sztuk, w jednym i drugim przypadku założono zagospodarowanie odpadów z PSZOK.

W zapisach z ogłoszonych przetargów znalazła się jednak istotna różnica.
W przetargu za kwotę 17 715 783,55 zł (znak sprawy WGG.271.4.09.2020.KJ) za okres 360 dni wskazano, że ” Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Goleniów
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie z aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).” Ciekawe, że w treści SIWZ nie wspomniano o szacunkowej ilości nieruchomości tzw. mieszanych czyli w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych.

W przetargu za kwotę 12 954 635,25 zł (znak sprawy WGG.271.4.21.2020.KJ) za okres 360 dni wskazano, że “Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

a.) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz zagospodarowanie odpadów z PSZOK, a dokładnie ” Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Goleniów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy zarówno nieruchomości jedno, jak i wielolokalowych), a także wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie z aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
b.) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Goleniów.” (pisownia oryginalna).

Wydaje się, że Rada Miejska popełniła błąd zgadzając się na wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych oraz ogrodów działkowych.
Wprowadzony do SIWZ jeden zapis, a mianowicie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych należących do Gminy Goleniów, spowodował zmniejszenie kwoty, za którą PGK chciało wykonać usługę, o 4 761 148,30 zł tj. z 17 715 783,55 zł do 12 954 635,25 zł.
Wydaje się, że wprowadzenie do systemu wszystkich nieruchomości niezamieszkałych leżących na terenie Gminy Goleniów, na których powstają odpady komunalne mógłby spowodować dalszy spadek kosztów obsługi, może nawet do kwoty ok. 5 000 000 zł dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych? W Gminie Goleniów w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 962 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 214 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/Goleniow

Jest jeszcze jedna ciekawostka w całej tej historii. Mieszkańcy mają ponosić koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących w części nieruchomość tzw. mieszaną pomimo tego, że właściciel takiej nieruchomości ponosi dwie opłaty – jedną za część zamieszkałą (płaci stawkę miesięczną od osoby), drugą za część niezamieszkałą ( płaci ustaloną stawkę za pojemnik X częstotliwość opróżniania).
Urząd przedstawiając radnym kalkulację stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zapomniał lub przeoczył ten drobny szczegół?

Tabela przedstawiona radnym uzasadniająca stawkę 31 zł od osoby.

Link do I Przetargu – https://goleniow.logintrade.net/zapytania_email,19314,a8de36128c9564d44a4b6d66d602e4cd.html
Link do II Przetargu – https://goleniow.logintrade.net/zapytania_email,22323,a8b9b4f9211d7b723d78d29ad11f5cb5.html

(red.)

Dodaj komentarz