Kolejny intensywny dzień na poligonie drawskim. Żołnierze 3 Batalionu Logistycznego wzięli udział między innymi w szkoleniu z terenoznawstwa i przeprowadzili marsz na orientację. Na plecach mieli wyposażenie z obciążeniem kilkunastu kilogramów, a wymarsz obejmował trasę o długości ponad dwunastu kilometrów.

Zajęcia rozpoczęły się od sprawdzenia rozładowania broni, omówienia warunków bezpieczeństwa, a następnie sprawdzono wyposażenie indywidualne. Żołnierze występowali w pełnym oporządzeniu i uzbrojeniu wraz z plecakami piechoty górskiej – relacjonuje plut. Mariusz Kliber, który nadzorował pod względem merytorycznym i praktycznym szkolenie.

Żołnierze zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły, otrzymali, mapę, koordynaty oraz konkretne zadania do wykonania. Za niewłaściwe wykonanie chociażby jednego z nich, szkoleni otrzymywali dodatkowe – tzw. kary taktyczne np. marsz z drewnianą kłodą do kolejnego punktu sprawdzenia.
Razem z kierownikiem zajęć, co około jeden kilometr sprawdzaliśmy zespoły podczas przemarszu pod względem właściwego zorientowania się w terenie i na mapie. Nie zabrakło także zadań pobocznych, takich jak podawanie współrzędnych, wskazywania świata oraz azymutudodaje podoficer 3 Batalionu Logistycznego.

Po pokonaniu mniej więcej połowy trasy żołnierze z mniejszym doświadczeniem, którzy być może nie poświęcili wystarczającej uwagi na dopasowanie oporządzenia mogli już odczuć tego pierwsze efekty oraz pewien dyskomfort. Kierownik zajęć udzielił wówczas cennych wskazówek, omówił jak optymalnie ułożyć wyposażenie w plecaku oraz przedstawił możliwe sposoby wygodnego przenoszenia wody.
Choć trasa obejmowała przeprawę przez leśne cieki wodne, a w niektórych miejscach żołnierze musieli zbudować przejścia z dostępnych materiałów zachowując ciągłą orientację w terenie to 100 % uczestników szkolenia ukończyło marsz realizując założone cele programowe.

 

 

P.S.

Żołnierze 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej od 13 maja br. przebywają w Centrum Szkolenia Bojowego w #Drawsko, gdzie realizują szkolenie w warunkach poligonowych. W zgrupowaniu biorą udział żołnierze dowództwa 1BLog z Bydgoszczy oraz żołnierze z 3 batalionów podporządkowanych Brygadzie dyslokowanych w Bydgoszczy, Goleniowie i Czarnem. Po przemieszczeniu w rejon poligonu, przeprowadzeniu instruktaży oraz omówieniu najważniejszych celów szkoleniowych szkolenie ruszyło pełną parą.
Szkolenie w warunkach poligonach wizytuje dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, płk Witold Bartoszek. Dowódca Zgrupowania Poligonowego ppłk Paweł Zagulski omówił najważniejsze do osiągnięcia cele szkoleniowe, zapoznał dowódcę Pomorskiej Jedynki z aktualnie realizowanymi przedsięwzięciami szkoleniowym, a także przedstawił plany na najbliższy tydzień. Podczas poligonu logistycy z 52 Batalionu Remontowego i 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu w #Czarne oraz z 3 Batalionu Logistycznego w Glewice mają okazję sprawdzić się w warunkach oddających realizm pola walki oraz przećwiczyć te elementy, których nie ma możliwości w Miejscu Stałej Dyslokacji.
Razem z żołnierzami dowództwa #1BLog, #3blog, #52brem, #11bes na drawskim poligonie szkolą się żołnierze aktywnej rezerwy i ponad setka żołnierzy #DobrowolnaZSW. Dodatkowo, zgodnie z planem powoływania rezerw osobowych w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej wcieleni zostali także żołnierzy pasywnej rezerwy, którzy w tym czasie odbywają krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe oraz kursy przeszkolenia do nowych specjalności wojskowych.
Rezerwy osobowe są integralną częścią systemu bezpieczeństwa państwa, a utrzymanie wyszkolonych rezerw ma wpływ na efektywność jednostek operacyjnych do prowadzenia działań zgodnie z przeznaczeniem. Stawiennictwo na ćwiczenia świadczy o powszechnym zaangażowaniu społeczeństwa, którego obywatel w mundurze – z perspektywy architektury bezpieczeństwa państwa i budowania odporności jest integralną częścią.
W przyszłym tygodniu w ramach szkolenia poligonowego żołnierze 3 Batalionu Logistycznego przeprowadzą również ćwiczenie taktyczno – logistyczne batalionu pk. Glewice-24, a 52 Batalion Remontowy i 11 Batalion Ewakuacji Sprzętu realizować będzie ćwiczenia taktyczno – logistyczne pk. Czarne-24.

Oficer Prasowy 1BLog

kpt. Justyna KWIATKOWSKA

 

foto: kpr. Anna Wolska

 

 

Poprzedni podobny artykuł

Darmowe ćwiczenie z żołnierzami 3Blog Glewice

 

 

 

Dodaj komentarz