Dziewiętnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Dziewiętnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

  • Wystartował ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowany przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową (KAS).

  • Przedsiębiorcy wybierają najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe w kraju.

  • Przedsięwzięcie promuje wysokie standardy obsługi klienta KAS oraz rozwija współpracę między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami.

Konkurs to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Cele konkursu

Naszym celem jest dbanie o rzetelne i terminowe rozliczanie podatków oraz pomaganie w tym przedsiębiorcom. Równie ważna jest dla nas informacja zwrotna od firm i poznanie ich opinii o działaniu urzędów skarbowych. Konkurs jest formą wymiany informacji na temat zasad funkcjonowania administracji i biznesu, a także doświadczeń wynikających z naszych kontaktów. Dzięki takim informacjom dostosowujemy nasze działania do potrzeb i oczekiwań naszych klientów

mówi szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Tego typu wspólne przedsięwzięcia budują też dobrą i życzliwą atmosferę, która jest niezbędna w partnerskich relacjach

dodaje wiceminister.

Zasady konkursu

Przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Ankiety konkursowe są wypełniane wyłącznie w formie elektronicznej, do 21 grudnia br. Ankieta, którą BCC przygotowało we współpracy z MF i KAS, jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://uspp.webankieta.pl/ (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) .

Urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Małgorzata Brzoza

Podobny artykuł

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

Dodaj komentarz