W dniu 16.08.2021r., po przeczytaniu odpowiedzi skierowanej przez Panią Burmistrz Anitę Jurewicz do Radnego Kruszyńskiego w sprawie czystości pisaku w Lubczynie, sami osobiście postanowiliśmy przeprowadzić test ” Białego Kota”, aby sprawdzić kto ma rację.

Po przeprowadzonym eksperymencie, musimy stwierdzić, że kot został zabrudzony w stopniu znikomym. W związku z tym, musimy przyznać, że właściwości brudzące piasku są niewielkie.

Nie mniej jednak, zaznaczyć musimy, iż piasek posiada ogromną ilość wtrąceń organicznych, takich jak: muszelki, patyczki, resztki kory ect.

Reasumując, mimo że piasek nie brudzi znacząco, plażować na tak bogatej w rozmaitości organiczne plaży nie należy do miłych ani przyjemnych. W związku z tym zarządca powinien poczynić wszelkie starania, aby plażę doprowadzić do porządku.

(red.)

Dodaj komentarz