NIEBEZPIECZNA DROGA – mamy dość czekania, żądamy wykonania….

W dniu dzisiejszym, tj. 21.06.2021r.,  odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców Klinisk Wielkich, Załomia, Rurzycy, Czarnej Łąki z Burmistrzem Goleniowa Robertem Krupowiczem. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie problemów mieszkańców związanych nadmiernym ruchem pojazdów oraz brakiem infrastruktury drogowej chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych.

Przedstawiliśmy nasze priorytety oraz ustaliliśmy dalszy plan działania. Burmistrz potwierdził, że temat jest mu znany i wymaga podjęcia pilnych działań związanych z budową ciągów pieszych a tam gdzie to możliwe także pieszo -rowerowych. Za tydzień kolejne spotkanie, w trakcie którego omówimy zakres prac a także ewentualne kolizje związane z budową chodników. Burmistrz zaproponował także, aby mieszkańcy utworzyli społeczny komitet ds. budowy ciągów pieszo – rowerowych, zadaniem którego będzie pomoc w kontaktach z mieszkańcami, u których wystąpią ewentualne kolizje budowlane – mówi Radny Rady Miejskiej Robert Kuszyński.

Pan Robert również składa serdeczne podziękowania mieszkańcom za wsparcie oraz składa deklarację dalszych działań .Działamy dalej.

(red.)

Dodaj komentarz