Idąc zgodnie z zapowiadanym harmonogramem, dziś prezentujemy Państwu kilka informacji w temacie oferty przetargowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie w przedmiocie dzierżawy stołówki szkolnej.
Otóż Szanowni Państwo, w drodze analizy jaką przeprowadziła nasza redakcja stwierdzamy, iż Pani Dyrektor SP 2 w Goleniowie wywiązała się ze swoich obowiązków całkiem nieźle 🙂
Zapytanie ofertowe wystosowanie przez Dyrektora SP 2 w Goleniowie zawiera cztery kryteria oceny ( na marginesie wskazujemy, że Dyrektor SP 1 postawił tylko jedno kryterium jakim była wysokość opłaty z tytułu najmu pomieszczeń gastronomicznych ) tj.:

– cena posiłku – 70 %
– przykładowy jadłospis – 15 %
– doświadczenie zawodowe – 10 %
– wysokość czynszu 5 %

W zapytaniu ofertowym mamy również bogato wyszczególnioną weryfikacje zamówienia. W tym obszarze Pani Dyrektor wskazała aż 24 punkty wraz z podpunktami. Tak sprecyzowana weryfikacja, w naszej ocenie, doskonale zabezpiecza interes zarówno ucznia jak i rodzica. Oprócz standardowych zapisów w weryfikacji przetargowej, w punkcie 7 widnieje adnotacja, iż przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz norm produktów dla uczniów w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów, posiłków gotowych, na bazie fast food lub potraw mrożonych. W punkcie 8 zaś zamieszczone zostały, jasno sprecyzowane, warunki ilościowe z rozgraniczeniem minimalnych gramatur. Punkt 9 wyznacza ramy w jakich musi poruszać się podmiot gastronomiczny tzn.: jadłospis musi być urozmaicony, nie podpuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu 2 tygodni. Następnie czytamy, iż w każdym tygodniu musi być co najmniej 3 razy drugie danie mięsne i 1 rybne. Oczywiście w w/w zapytaniu ofertowych wskazane jest, iż Dyrektor Szkoły sprawuje pełną kontrolę nad całością działań podmiotu zewnętrznego w zakresie żywienia dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie.

Cena obiadu w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie na tle innych

Krótkie podsumowanie; w SP 2 w Goleniowie Rodzice zapłacą najmniej w mieście. Za porcje małą opiekun poniesie koszt w wysokości 8 zł ( 5 zł danie drugie + 3 zł zupa ). Za porcję dużą natomiast 10 zł ( 7 zł danie drugie + 3 zł zupa ).

Niestety, w przypadku SP 2 tak jak i SP 1 organ prowadzący, czyli Gmina Goleniów, nie partycypuje w kosztach sporządzania posiłków, co w naszym mniemaniu, jest zupełnym pominięciem art. 106 Ustawy Prawo Oświatowe.

Reasumując, Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie w porównaniu do oferty żywienia dzieci w Szkole nr 1 ( pisaliśmy o tym dla Państwa w poprzednim artykule: Szkolna Stołówka, czy Tani Bar dla ludzi z miasta? – link: https://goleniow.net/2021/03/30/szkolna-stolowka-czy-tani-bar-dla-ludzi-z-miasta/ ), wypada WZOROWO !!!

( red.)

Dodaj komentarz