Pani Przewodnicząca Rady kolejny raz zaspała ? ? ?

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zatrudnia w chwili obecnej trzech prawników:

–  radcę prawnego, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,

– radcę prawnego zatrudnionego na umowę cywilnoprawną,

– prawnika zatrudnionego do obsługi Rady Miejskiej.

Koszt obsługi prawnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w latach 2015 – 2020, kiedy to obsługą prawną zajmowało się dwóch prawników, kształtował się następująco :

2015 r. – 181 931,83 zł

2016  r. – 180 711,27 zł

2017 r. – 206 029,61 zł

2018 r. – 177 407,56 zł

2019 r, – 185 571,30 zł

2020 r. – 196 240,52 zł

W Urzędzie Gminy i Miasta zatrudniony jest także sekretarz Gminy, który w założeniu powinien być przełożonym urzędników, zapewniającym ciągłość funkcjonowania placówki.

W naszym urzędzie rola sekretarza została sprowadzona do organizatora pracy, nadzorcy przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, osoby rozstrzygającej spory kompetencyjne oraz udzielającej informacji o kompetencjach organów Gminy., a także koordynatora współpracy.

Wszystko wskazuje na to, że nie ma w Urzędzie osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem procedur wynikających z ustaw, mimo tak solidnej obstawy prawniczej.

Być może dlatego urzędnikom umknął (?) art. 15zzz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Art. 15zzz odnosi się do choroby prezydenta, burmistrza, wójta w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni. W okresie tej niezdolności do pracy ZADANIA i KOMPETENCJE burmistrza przejmuje jego I zastępca.

W sukurs Przewodniczącej przychodzi ustawa o samorządzie gminnym, która wskazuje jakie czynności ma podjąć Przewodnicząca Rady w sytuacji przejęcia zadań i kompetencji burmistrza przez I zastępcę.

Ustawa wskazuje również jakie czynności Przewodnicząca Rady ma podjąć w sytuacji, kiedy burmistrz i jego I zastępca chorują prawie jednocześnie.

Przypomnijmy, że stan zagrożenia  epidemicznego obowiązuje w Polsce od 14 marca 2020 r.

Czy Wojewoda zachodniopomorski został przez Przewodniczącą Rady powiadomiony o absencji chorobowej burmistrza  Gminy Goleniów, która trwa od 11 marca br.  oraz absencji chorobowej jego I zastępcy, która trwa od 15 marca br.?

Photo by Sinitta Leunen on Unsplash

(red.)

 

 

 

 

Dodaj komentarz