Remont drogi powiatowej Łoźnica-Goleniów odebrany

W dniu 18 grudnia 2020 roku miał miejsce techniczny odbiór inwestycji drogowej pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoć-Niewiadowo”.

Przedmiotem inwestycji było:

• wykonanie nowej konstrukcji jezdni – do kategorii ruch KR3,
• budowa zjazdów na nieruchomości przyległe,
• przebudowa istniejących przepustów,
• likwidacja kolizji elektroenergetycznej.

Łączna długość przebudowanej drogi to 6,31 km.

Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Nowogardu. Wartość zawartej umowy wyniósł 10 756 065,37 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim.

informacja Powiat Goleniowski

Dodaj komentarz