Wyuzdany homoseksualny pocałunek w reklamie H&M

WZYWAM DO BOJKOTU !!!

Przed świętami Bożego Narodzenia w telewizjach polsko języcznych firma odzieżowa – H&M postanowiła zszokować polskiego widza wyuzdaną i gorszącą reklamą. Dla środowisk LGBT zapewne nie jest to nic złego, wręcz jestem pewien, że kibicują tej firmie. Osobiście H&M uznawałem za jedną z wiodących marek odzieżowych, ale skoro firma posuwa się do tak płytkiego działania aby zwrócić na siebie uwagę, uważam że ta firma od dziś przestaje istnieć. Mam nadzieję, iż sprawą zajmą się organa ścigania. Osobiście uważam, że reklama ta wyczerpuje znamiona opisane w Art. 140 Kodeksie Wykroczeń tzw. i stanowi Nieobyczajny Wybryk, oraz że powinna natychmiast być zdjęta z emisji.

Jak pisze prawnik Ewa Boszkowska “Chociaż ustawodawca nie ingeruje zbyt głęboko w naszą prywatną nieobyczajność, to przy pomocy prawa wykroczeń stoi on na straży obyczajności publicznej, zakazując nam pewnych nieobyczajnych zachowań pod groźbą kary, w niektórych przypadkach nawet kary aresztu.

Kodeks wykroczeń stanowi, iż zabronionym jest publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku, i to pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny nawet do 1500 zł albo nagany….

Czym jest natomiast owy „ nieobyczajny wybryk”? Słowo nieobyczajny, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN oznacza tyle, co niemoralny, nieprzyzwoity. Wybrykiem natomiast „ postępek odbiegający od przyjętych norm zachowania się” (również za SJP PWN). Postępkiem zaś jest „czyn przez kogoś dokonany, zwykle zły” ( SJP PWN). ”

Inaczej rzecz biorąc przejawami nieobyczajnych wybryków są działania takie, które większość społeczeństwa uznaje za nieprzyjemne, gorszące, czyli niezgodne z panującymi normami obyczajowymi. Społeczeństwo polskie,  w większości jest wierzące odrzuca takie zachowania w przestrzeni publicznej i sprzeciwia się im. Ja osobiście Gorąco namawiam w drodze sprzeciwu do bojkotu  dokonywania zakupów w tej firmie. I tak jak w przypadku obrony producenta Cisowianki, w którego obronie stanęli konsumenci, po niewybrednych atakach oraz po haniebnych działaniach nastąpił bojkot napoju Tiger, tak tym razem powinniśmy dać odczuć firmie H&M co o jej działaniach myślimy . Wzywam Polaków do BOJKOTU ZAKUPÓW w tej firmie. Być może dzięki takiemu działaniu powstrzymamy producenta przed tak niedopuszczalnymi działaniami.

Jeżeli firma nie potrafi zawalczyć o konsumenta w inny sposób niż poprzez prowokację dajmy jej to odczuć

Andrzej Waldemar Bugajski

 

 

Dodaj komentarz