Prawie 500 tys. dla OPS w Goleniowie od rządu.

Ponad 26,5 mln zł z budżetu państwa trafi do wszystkich 113 gmin na Pomorzu Zachodnim na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Umowy w sprawie rządowego dofinansowania podpisał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

– Środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in zasiłki stałe i zasiłki okresowe, dożywianie, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Z tej puli gminy z Powiatu Goleniowskiego otrzymają – Goleniów 436,000, Nowogard 406,000, Stepnica 88,000, Osina 61,000, Maszewo 105,000, Przybiernów 76,000 złotych.

Rządowa dotacja pokrywa 80 procent kosztów utrzymania OPS.

Andrzej Bugajski

 

Dodaj komentarz