Celowy Związek Gmin R-XXI po raz kolejny inwestuje w przyszłość energii elektrycznej.

31 grudnia 2020 roku Celowy Związek Gmin R-XXI podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektu pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gmina Nowogard

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 5.020.804,27 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 1.951.487,30 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 3.069.316,97 PLN

W ramach realizacji projektu zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w gminie Nowogard.

Koszty związane z realizacją projektu (budową instalacji fotowoltaicznej) są wydatkami rozwojowymi, bezpośrednio związanymi z podniesieniem poziomu ochrony środowiska poprzez inwestycje w instalację do produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Farma fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie w Słajsinie, gmina Nowogard na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard.

Realizacja projektu polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1,0 MWp (±5%) składającej się z około 3180 modułów o mocy jednostkowej minimum 300 Wp, posadowionych na gruncie, na dedykowanej konstrukcji wsporczej.

Ponadto projekt zakłada drogi dojazdowe techniczne oraz ogrodzenie terenu.

Podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją wsporczą:

• Moc całkowita: około 1000,0 kWp

• Powierzchnia zabudowy/ powierzchnia pod instalacją fotowoltaiczną: 4934,9 m2

• Maksymalna wysokość konstrukcji wsporczej: 2,7 m

• Odległość między stelażami: od 7 do 7,5 m

Teren inwestycji zostanie otoczony ogrodzeniem modułowym z siatki stalowej.

Teren oświetlony zostanie lampami LED przystosowanymi do współpracy z systemami monitoringu wizyjnego.

Zastosowanie monitoringu wizyjnego będzie miało znaczący wpływ na ochronę terenu inwestycji.

Wykonane zostaną techniczne drogi utwardzone z materiału chłonnego, tłucznia.

Teren inwestycji zostanie zaopatrzony w wodę użytkową do mycia instalacji PV.

Ponadto przewiduje się nasadzenia zieleni mającej docelowo stanowić barierę wizualną dla nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej. Oprócz bariery wizualnej nasadzenia winny mieć także jak największy wkład w ujemny bilans CO2.

Wybudowana instalacja fotowoltaiczna wpływa na poprawę efektywności energetycznej Województwa Zachodniopomorskiego przede wszystkim poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia.

Stanowi wkład w poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego.

Szacuje się, że w wyniku wybudowania instalacji fotowoltaicznej nastąpi obniżenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 795,95 ton równoważnika dwutlenku węgla.

Warto nadmienić, że będzie to już trzecia instalacja fotowoltaiczna na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Poprzednie umiejscowione są na dachach budynku technicznego, hali kompostowni i hali sortowni o łącznej mocy 0,41 MW. Energia wyprodukowana z nowo wybudowanej instalacji o mocy ok. 1 MW podobnie jak poprzednie wykorzystywana będzie na potrzeby funkcjonowania Zakładu, co pozwoli zaoszczędzić na zakupie energii elektrycznej dodatkowo powyżej 400 tysięcy zł rocznie.

(red.)

Dodaj komentarz