Pierwsza Sesja nowej Rady Miejskiej IX Kadencji zwołana została postanowieniem nr 305/2024 Komisarza Wyborczego na dzień 07 Maja 2024 r. na godzinę – 10:00.

Komisarz Wyborczy ustalił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego
3. Złożenie ślubowania przez radnych
4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego Rady
6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Gminy Goleniów
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza
8. Zakończenie obrad

Postanowienie nr 305/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie

 

Jak zwykle obrady sesji będą transmitowane online, a oprócz tego każdy mieszkaniec gminy może uczestniczyć bezpośrednio w posiedzeniu i obserwować obrady na żywo w Sali Obrad Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

A.B.

 

 

Inny ciekawy artykuł

 

Polska w okowach mafii ! – część I

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz