Urzędy kontrolują szamba i oczyszczalnie …

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na włodarzy obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki na nieczystości płynne (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z ww. ustawą, mina zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola zbiorników na nieczystości płynne (szamb) oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na:

1) okazaniu zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
2) okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT, dowody zapłaty) za rok 2022, 2023.

(red.)

Spotkanie wiejskie w Wierzchosławiu – VIDEO

 

Dodaj komentarz