Goleniowska dwójka pierwsza w województwie!

26.10.2023 r. delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie udała się na uroczystość 70-lecia Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, gdzie odebrała nagrodę finansową za zajęcie 1-go miejsca w Sportowym Współzawodnictwie Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej za rok szkolny 2022/2023.

Cele programu to przede wszystkim  aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowania patologicznego poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. Kolejno, tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. Ocena pracy i osiągnięć szkół realizujących program upowszechniania kultury fizycznej.

Wszystkim uczestnikom oraz instruktorom serdecznie gratulujemy!

(red.)

Uczennice SP2 Wicemistrzyniami Województwa w Siatkówce Plażowej

  • Foto: Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie

Dodaj komentarz