Halina Lipińska Goleniów,                                                                                                                                                                                                        30 października 2023 r.

przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej

przy UGiM w Goleniowie

 

LIST OTWARTY

 

Pan

Robert Krupowicz

Burmistrz Gminy Goleniów

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy, kierowanymi do mnie jako przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Gminy i Miasta oraz do innych członków Komisji, zwracam się do Pana z pytaniem, dlaczego obecnie Komisja Mieszkaniowa została odsunięta od regulaminowych zadań związanych z przydzielaniem mieszkań, do których została powołana, w tym mieszkań na nowo budowanym osiedlu w Helenowie.

Przypominam, że Komisja Mieszkaniowa została powołana uchwałą Rady Miejskiej. W Komisji zasiadają osoby z różnych środowisk społecznych, posiadające bogate doświadczenie, zaangażowane w społeczną służbę mieszkańcom gminy, niektórzy kontynuują pracę w Komisji od czasów Burmistrza Andrzeja Wojciechowskiego.

Komisja opracowała Regulamin przyznawania mieszkań, wnikliwie sprawdziła warunki, w jakich mieszkają osoby ubiegające się o nie, ustaliła kolejność na listach oczekujących. Pytamy zatem, dlaczego obecnie te same osoby są zobligowane do składania wniosków w przyspieszonym terminie, według nowych zasad i z pominięciem Komisji Mieszkaniowej. Pytamy, dlaczego doszło do tak niezrozumiałego i niejasnego odsunięcia Komisji Mieszkaniowej od wykonywania jej regulaminowych zadań. Jak to możliwe, że za swoją społeczną pracę jesteśmy tak potraktowani? Czy można bez odwołania Komisji, po prostu ją ominąć, wyrzucić na śmietnik w podziękowaniu za jej ciężką pracę?

Oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie i liczymy na to, że nasza rola w procesie przyznawania mieszkań zostanie wyjaśniona i przywrócona. Naszym celem jest służba mieszkańcom gminy i przestrzeganie określonych zasad, co powinno dotyczyć również osób, które podjęły decyzję wbrew przejrzystości i etycznemu działaniu władz samorządowych.

Halina Lipińska

do wiadomości:

portal goleniow.net

Rada Miejska w Goleniowie

Inny ciekawy artykuł

Ogromna szansa dla uczniów i kadry z Goleniowa i Nowogardu

Dodaj komentarz