Rynek pracy dla Ukraińców – jakie są oferty?

Od 24 lutego 2022 r. do Polski przyjechało już ponad 8 mln uchodźców z Ukrainy. Wiele z tych osób stara się jak najszybciej odnaleźć w polskiej rzeczywistości i podjąć tutaj zatrudnienie. Praca dla Ukraińców jest dostępna w wielu miejscowościach, również w powiecie goleniowskim.

Praca dla uchodźców – podstawowe zasady

Obywatele Ukrainy (a także ich współmałżonkowie nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) uzyskali swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. Żeby podjąć zatrudnienie, nie potrzebują już zezwolenia na pracę. Wystarczy, że będą przebywać w Polsce legalnie i uzyskają numer PESEL – wniosek o niego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. To na pracodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia faktu zatrudnienia uchodźcy w powiatowym urzędzie pracy (złożenia tzw. Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy). Pracodawca ma na to 14 dni od momentu podjęcia pracy przez cudzoziemca.

Z kolei Ukrainiec musi pamiętać, że nie może być w żaden sposób dyskryminowany przez pracodawcę względem pozostałych zatrudnionych osób. Obowiązują go takie same prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu pracy (w przypadku umowy o pracę), Kodeksu cywilnego (jeśli została podpisana umowa zlecenie) i innych aktów prawnych (np. Rozporządzenia o bhp). A zatem, Ukrainiec na etacie ma m.in. prawo do płatnych urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich i innych, a także wynagrodzenia chorobowego w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Umowa, jaką daje do podpisania Ukraińcowi polski pracodawca, musi być sporządzona w języku zrozumiałym dla pracownika (np. ukraińskim, rosyjskim lub innym). Przestrzega się obywateli Ukrainy, by nie podpisywali dokumentów, które są dla nich niezrozumiałe i niejasne. W razie wątpliwości warto skorzystać z numeru telefonu Zielonej Linii dla Ukraińców: 19524. W wielu urzędach gminy w całej Polsce znajdują się też punkty pomocy dla Ukraińców, w których świadczone jest m.in. poradnictwo prawne.

Osoby z Ukrainy powinny także wiedzieć, że w Polsce każdego roku ustalane są stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia do końca 2022 r. kwoty te wynoszą:

  • 3010 zł brutto miesięcznie,
  • 19,70 zł brutto za godzinę.

Z kolei od 1 stycznia do 30 czerwca będzie obowiązywać stawka:

  • 3490 zł brutto miesięcznie,
  • 22,80 zł brutto za godzinę.

Praca w Goleniowie i okolicy – w jakich branżach?

Wielu polskich pracodawców ma nadzieję, że napływ Ukraińców pozwoli na zminimalizowanie luk kadrowych, od lat notowanych w takich branżach jak budownictwo, IT, transport, handel, ochrona zdrowotna, usługi opiekuńcze czy przetwórstwo przemysłowe. Są to dziedziny, w których praca dostępna jest często praktycznie od ręki, a w niektórych przypadkach nie jest wymagana biegła znajomość języka polskiego.

Ukraińcy szukający pracy w województwie zachodniopomorskim czy konkretnie – w powiecie goleniowskim – mogą ocenić swoje szanse na szybkie znalezienie pracy, posiłkując się Barometrem zawodów. Jest to coroczne badanie ukazujące zapotrzebowanie na osoby wykonujące konkretne zawody.

Przykładowo, zgodnie z Barometrem zawodów, w 2023 r. w powiecie goleniowskim prognozuje się między innymi deficyt chętnych do pracy:

  • w budownictwie (poszukiwani będą murarze i tynkarze, betoniarze i zbrojarze, pracownicy robót wykończeniowych),
  • w przemyśle (oferty pracy w powiecie goleniowskim powinny być łatwo dostępne dla krawców, przetwórców mięsa i ryb, spawaczy),
  • w handlu (pracodawcy będą szukać sprzedawców i kasjerów),
  • w transporcie (deficyt ma dotyczyć kierowców autobusów i kierowców ciężarówek),
  • w sługach medyczno-opiekuńczych (etaty będą czekać na lekarzy, pielęgniarki i położne, psychologów i psychoterapeutów, opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnością).

Ponadto prognozuje się deficyt na rynku pracy nauczycieli różnych specjalności, księgowych i pracowników służb mundurowych.

Praca Goleniów – aktualne oferty

Ukraińcy mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy i rejestrować w nim jako osoby bezrobotne. Ogłoszenia z urzędu dostępne są także w Centralnej Bazie Ofert Pracy – platforma ta ma między innymi ukraińską i rosyjską wersję językową.

Aktualne propozycje pracy Goleniów znaleźć można również na portalu rekrutacyjnym praca.pl.

Padłeś ofiarą oszustwa finansowego ?

 

Artykuł sponsorowany 

 

 

Dodaj komentarz