Zgodnie z przyjętą w dniu 30.11.2022r. uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie montażu czujników pomiaru jakości powietrza w Gminie, Burmistrz informuje, iż zważywszy na rekomendację Rady Miejskiej zawartej w w/w uchwale po zgłoszeniu przez placówkę lub placówki oświatowe chęci posiadania w/w czujników, zostanie przeprowadzona weryfikacja czy Gmina Goleniów posiada na to środki finansowe oraz czy nie ma jakichkolwiek prawnych czy technicznych przeciwskazań do montażu takiego czujnika.

Zatem Szanowni Dyrektorzy placówek oświatowych wasz ruch !

Nie truj siebie i sąsiadów. Zrezygnuj z „kopciucha” już teraz

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz