Problem z cieknącym dachem w Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich to temat ciągnący się od kilku ładnych lat.

Jak powiedziała nam jedna z pracujących tam nauczycielek, już w momencie oddawania nowego budynku gimnazjum na sklepieniu potocznie zwanym “kościołem” cały czas sączyła się woda. Rozłożone ścierki na korytarzu to jest norma i standard. Oczywiście takich cieknących miejsc jest znacznie więcej.

Jest światełko w tunelu. 

Na Gminnym BIP pojawiła się oferta przetargowa, której przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich”, w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie prac remontowych na połaciach:
1) Połać nr 1 – dach nad stołówką i kotłownią (budynek z oznaczeniem C,B – około 284,86 m2, porycie papowe)
–  wykonanie rozbiórki istniejących obróbek blacharskich, demontaż podokiennika zewnętrznego z blachy, demontaż rynien i rur spustowych,
– demontaż przed robotami i ponowny montaż instalacji odgromowej,
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża oraz zabezpieczeń izolacjami wszystkich elementów wystających z dachu, wykonanie częściowych napraw uszkodzonych części istniejącego pokrycia,
– zaimpregnowanie powierzchni masą gruntującą,
– wykonanie zabudowy dla profili otwartych konstrukcji wsporczej wentylacji,
– ułożenie na całości połaci nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej z wywinięciem warstw papy na ściany. Należy używać papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS o grubości 5,2 mm, PV250 S52, kolor stalowy, na osnowie z włókniny poliestrowej, która jest przeznaczona w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych i podrynnowych, zabezpieczeń gzymsów i zewnętrznych krawędzi stropodachu, połączeń połaci ze ścianami z blachy stalowej cynkowo-tytanowej,
– wykonanie obróbek wszystkich kominków wentylacyjnych i elementów zamontowanych do dachu przy użyciu papy,
– wykonanie obróbek kominów murowanych poprzez obłożenie ich papą oraz wykonanie nowych pokryć z papy na czapach kominowych,
– montaż nowego parapetu zewnętrznego z blachy stalowej ocynkowanej oraz wykonanie nowych obróbek ościeży okna,
– montaż nowych rynien fi.150 i rur spustowych z blachy stalowej cynkowo-tytanowej
– montaż instalacji odgromowej na nowych wspornikach,
– uporządkowanie kabli i przewodów luźno położonych na połaci dachu.

2) Połać nr 2 – dach nad budynkiem szkoły podstawowej od strony ulicy Piastowskiej (około 558,48 m2, porycie papowe)
– demontaż obróbek blacharskich muru ogniowego od strony szczytowej budynku,
– demontaż instalacji odgromowej,
–  wykonanie rozbiórek istniejących obróbek blacharskich ściennych, pasów nadrynnowych, podrynnowych, gzymsów betonowych z blachy stalowej cynkowo-tytanowej,
–  demontaż rynien i rur spustowych,
–  naprawę muru ogniowego po zdemontowanych obróbkach blacharskich poprzez uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni muru,
– naprawę gzymsu i ściany przy zakończeniu rynny ( od strony patio),
– wykonanie nowej konstrukcji wsporczej dla instalacji odgromowej,
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża oraz zabezpieczeń izolacjami wszystkich elementów wystających z dachu, wykonanie napraw uszkodzonych części istniejącego pokrycia,
–  zaimpregnowanie powierzchni masą gruntującą,
–  ułożenie na całości połaci nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej z wywinięciem warstw papy na ściany. Należy używać papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS o grubości 5,2 mm, PV250 S52, kolor stalowy, na osnowie z włókniny poliestrowej, która jest przeznaczona w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych i podrynnowych, zabezpieczeń gzymsów i zewnętrznych krawędzi stropodachu, połączeń połaci ze ścianami. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej cynkowo-tytanowej,
–  wykonanie obróbek wszystkich kominków (wywiewek) wentylacyjnych i elementów
zamontowanych do dachu przy użyciu papy,
–  zabezpieczenie i zaizolowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych (anteny, instalacje odgromowe, rury, wywietrzaki) zamontowanych bądź wystających z pokrycia dachowego,
– wykonanie obróbek kominów wentylacyjnych stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne kominów, pomalowanie,
– montaż nowych rynien fi.150 i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
– montaż instalacji odgromowej na nowych wspornikach,
– uporządkowanie kabli i przewodów luźno położonych na połaci dachu.

3) Połać nr 9 – dach nad Gimnazjum (budynek A – około 860,88 m2, blacha cynkowo-tytanowa)

4) Połać nr 10- daszek nad wejściem do stołówki – około 19,50 m2, pokrycie papowe
– naprawa zadaszenia nad wejściem do stołówki,
– wykonanie nowej konstrukcji drewnianej nośnej połaci, wspartej na belce zamontowanej do ściany budynku stołówki (pod gzymsem betonowym) za pomocą kotew montażowych (długich) z kołkami rozporowymi oraz na murłacie zamontowanej na trzech słupach drewnianych osadzonych na podstawie betonowej i ułożenie nowego pokrycia z blachodachówki powlekanej gr min. 0,50 mm,
– wykonanie obróbek blacharskich, wiatrownic bocznych, pasa nadrynnowego i montaż rynien i rur z blachy stalowej powlekanej odprowadzenia wody opadowej na teren przyległy.

5) Połać nr 11 – daszek nad wejściem A do SP- 13,68 m2, blachodachówka wymiana pokrycia dachowego
– wymiana obróbek blacharskich i opierzenia,
– nową rynnę i rurę spustową z blachy stalowej powlekane,
– montaż rynien, rur spustowych z blachy stalowej powlekanej,
– wykonanie podbitki drewnianej okapu na uprzednio przygotowanej konstrukcji.

Miejmy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Kliniska Wielkie – “Budowa Przedszkola w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

(red.)

Dodaj komentarz