W najnowszym raporcie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oceniła stan techniczny nawierzchni sieci drogowej na koniec 2021 r.”. “Badania pokazały, że 60,8 proc. dróg krajowych (13,7 tys. km w rozwinięciu na jedną jezdnię) – biorąc pod uwagę ogólną ich ocenę – jest w stanie dobrym” – informuje dziennik Rzeczpospolita.

W ocenie GDDKiA najgorsza sytuacja jest w Małopolsce najlepsza zaś na Pomorzu Zachodnim oraz Podlasiu.

Rzeczpospolita wyjaśnia, że “diagnozując nawierzchnię drogi, eksperci badali jej nośność, równość, właściwości przeciwpoślizgowe i stan powierzchni jezdni”.

“W ocenie poszczególnych regionów najgorzej wypadła Małopolska, gdzie odsetek dróg w stanie dobrym nie sięgnął nawet połowy. To jedyny taki przypadek w kraju. W stanie niezadowalającym było tam 38,9 proc. dróg, w złym – 16,4 proc. Nieco lepiej, ale poniżej średniej krajowej, sklasyfikowano drogi na Opolszczyźnie (53,5 proc. w stanie dobrym, 17,4 proc. w złym) oraz na Śląsku (54 proc. w stanie dobrym, 13 proc. w złym). Przy tym największy odsetek dróg w złym lub krytycznym stanie znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim (aż 20 proc., przy 56 proc. w stanie dobrym)” – stwierdza.

List intencyjny w sprawie drogi podpisany

(red.)

Dodaj komentarz