Jak nas przekręcili na kasę – czyli brali forsę za nic

Wyniki kontroli NIK wykazały, iż w przypadku Spółki GWiK członkom RN wypłacono zawyżone wynagrodzenia (o 47,5 tys. zł). Wynagrodzenie było wypłacane w kwotach miesięcznych stanowiących 125% lub 100% (odpowiednio dla Przewodniczącego Rady – Olgierd Geblewicz – oraz pozostałych członków) minimalnego wynagrodzenia za pracę, podczas gdy zgodnie z obowiązującą uchwałą Wspólników Spółki z 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN GWiK przysługiwało im miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2,5 tys. zł (Przewodniczącemu RN) i 2 tys. zł (pozostałym członkom RN).

(red.)

Szersze informacje w Wystąpieniu Pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Punkt 2 na stronie 22 w dziale Stwierdzone Nieprawidłowości.

Czytaj w całości

Podobny Artykuł

A miało być tak pięknie – Czyli NIK w akcji

 

Dodaj komentarz