E. Rossa-Gowor, Straszny dwór, fot. J. Fijałkowski

Dodaj komentarz