24 października 2019 r. redakcja goleniow.net przesłała do burmistrza Gminy Goleniów Wniosek o udostępnienie pism skierowanych przez Gminę Goleniów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie wycinki drzew i przejścia dla pieszych w miejscowości Krępsko w ciągu drogi nr 111.

Burmistrz, a właściwie jego zastępca Henryk Zajko w odpowiedzi na wniosek informuje, że w dniu 13 września 2019 r. wpłynął wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie dotyczący wydania zezwolenia na wycinkę 6 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 111. W dniu 4 listopada 2019 r. po uzgodnieniu projektu decyzji zezwalającej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie wskazanych drzew.

Dołączona została również korespondencja prowadzona pomiędzy Gminą Goleniów a Rejonem Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.

Pismem z dnia 04 lutego 2019 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zwrócił się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie o podjęcie działań w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwagi na informacje wniesione przez mieszkańców miejscowości Krępsko, Łaniewo i Kąty.

Pismem z dnia 22 lutego 2019 r. Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie poinformował Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, że jest w trakcie wykonywania przeglądu przydrożnego drzewostanu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111.

Ostatnim z załączonych dokumentów jest Wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie z dnia 10.09.2019 r. o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów wraz z załącznikiem Plan wyrębu – droga wojewódzka nr 111, km 38+735 – 38+781. Wskazane drzewa mają być usunięte w obrębie Modrzewia na wniosek sołtysa.
Termin wycinki został wyznaczony na 28.02.2021 r.

(red.)

 

Dodaj komentarz